Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer van 25 jaar of ouder. Deze motor gebruikt u niet dagelijks. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt daarnaast kiezen voor de aanvullende dekkingen Brand/diefstal of Casco.

Extra informatie

Naast uw oldtimer moet u een auto of motor voor dagelijks gebruik hebben. U mag maximaal 7.500 kilometer per jaar met de oldtimer rijden.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw oldtimer schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorrijtuig van iemand anders ? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

In Nederland brengen wij u, uw passagiers en de oldtimer naar een adres in Nederland. In het buitenland vergoeden wij de noodzakelijke kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage. Kan het voertuig niet binnen 4 werkdagen gerepareerd worden ? Dan vervoeren wij uw oldtimer naar Nederland.

Reparatie

U kiest zelf door welke reparateur u de schade laat herstellen. Er geldt geen maximumvergoeding voor onderdelen.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss (totaalverlies) van uw oldtimer vergoeden wij de taxatiewaarde indien u de aanvullende dekking Brand/diefstal of Casco heeft verzekerd. Is het taxatierapport ouder dan 3 jaar ? Dan vergoeden wij op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

Een taxatierapport mag bij het begin van de verzekering niet ouder dan een jaar zijn. Het taxatierapport is 3 jaar geldig. De taxatie moet worden gedaan door een erkend taxateur.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door brand is verzekerd onder de dekking Brand/diefstal. Schade door storm, hagel, overstroming en lawine is verzekerd onder de dekking Casco.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak en diefstal is verzekerd onder de dekkingen Brand/diefstal en Casco. Hieronder valt ook verduistering en joyriding.

Keuze: ruitschade

N.v.t.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Schade aan uw oldtimer motor is verzekerd onder de dekking Casco. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

N.v.t.

Speciaal kenmerk

N.v.t.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade die is ontstaan: door opzet, bewust roekeloos gedrag, tijdens snelheidsritten, het rijden zonder geldig rijbewijs of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Bij schade tijdens verhuur keren wij ook niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Heeft u de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) ? En gebeurt er iets dat onder deze dekking valt ? Dan heeft u geen eigen risico. Bij schade aan uw oldtimer heeft u een eigen risico van € 90,- per schadegebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.