Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je losse bezittingen die je eigendom zijn en die tot jouw particuliere huishouding behoren.

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in je huis, zoals meubels, gordijnen en apparatuur. Huurdersbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Voor sommige spullen gelden speciale regels per gebeurtenis. Dit lees je in de voorwaarden. Huurdersbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in je huurwoning gedaan hebt.

Verzekerd bedrag

Op je polis staat het verzekerde bedrag van je bezittingen.

Extra informatie

Je verzekeraar bepaalt wat je precies terugkrijgt. Voor sommige spullen geldt een lagere maximum vergoeding.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

In huis zijn sieraden standaard meeverzekerd tot € 2.500. Zijn je sieraden meer waard of wil je wereldwijde dekking? Dan is de sieradenverzekering wereldwijd een goede aanvulling.

(Audio-) apparatuur

We vergoeden maximaal € 10.000 voor schade aan computer- en audiovisuele apparatuur.

Keuze: spullen buiten huis

Schade aan spullen die bij je huis horen, maar buiten zijn (bijvoorbeeld tuinmeubelen) vergoeden in beperkte mate. Check hiervoor de voorwaarden.

Extra: garantie tegen onderverzekering

Bij schade doen wij geen beroep op eventuele onderverzekering. Ook als de schade hoger is dan het verzekerde bedrag dat op je polis staat.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot dat maximum.

Wat is niet verzekerd?

  • Spullen die je buiten je huis meeneemt, zijn niet verzekerd. Dit kun je extra meeverzekeren. Wij keren niet uit bij schade door bijvoorbeeld slijtage, constructiefouten, een aardbeving of overstroming. Schade aan glas (glas voor lichtdoorlating) is niet verzekerd. Dit kun je meeverzekeren.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Check de polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 150, € 250 of € 500. Voor stormschade geldt een extra eigen risico van € 300. Voor telecommunicatie en draagbare computerapparatuur geldt een eigen risico van € 150.

Extra informatie

Als telecommunicatie en draagbare computerapparatuur zien wij in ieder geval: een mobiele telefoon, smartphone, tablet, laptop, e-reader en kindle.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is een maand.