Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verhaalsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp van 112schade.nl bij het verhalen van schade na een verkeersongeluk met het verzekerde motorrijtuig.

Extra informatie

U krijgt juridische hulp van ARAG als de schade niet in Nederland heeft plaats gevonden of als u strafrechtelijk wordt vervolgd voor dood of letsel door schuld vanwege een overtreding of misdrijf begaan met het verzekerde motorrijtuig.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, de bestuurder en de inzittende(n) van het verzekerde motorrijtuig.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen met het verzekerde motorrijtuig. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw auto.

Letselschade

Juridische hulp bij het verhalen van letselschade die u in het verkeer hebt opgelopen met het verzekerde motorrijtuig. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook verlenen wij geen rechtsbijstand als u onjuiste informatie verstrekt of zonder overleg met ons een advocaat inschakelt.

Conflicten over contracten

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk direct online bij ons op 112schade.nl. Geef hierbij zo veel mogelijk informatie, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij ongelukken in Nederland en Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld voertuig- of letselschade zo spoedig mogelijk bij 112schade.nl.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijk schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.