Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij je motorrijtuigverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

De bestuurder en de passagiers zijn verzekerd. Je bent verzekerd als je in het motorrijtuig bent, onderweg het motorrijtuig repareert of iemand helpt.

Overlijden

Je hebt keuze uit diverse verzekerde bedragen. Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval ? Dan krijgen de erfgenamen één keer het verzekerd bedrag.

Invaliditeit

Je hebt de keuze uit diverse verzekerde bedragen. Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide ? Dan keren we één keer maximaal het verzekerd bedrag uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door een bestuurder die het motorrijtuig niet mag besturen. Of onder invloed van alcohol of drugs, tijdens wedstrijden of verhuur.

Schade aan de auto

Schade aan het motorrijtuig is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen op, in of aan het motorrijtuig is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de inzittende van het motorrijtuig jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar is, dan wordt de uitkering voor overlijden en/of invaliditeit verlaagd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene Kaart van je motorverzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa, Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent kunnen in de loop van de tijd veranderen. Kijk daarom altijd op de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.