Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw motor. Schade aan uw eigen motor kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt- of Volledig Cascoverzekering.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw motor. Schade aan uw eigen motor kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt- of Volledig Cascoverzekering.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde motor en het vervoer van bestuurder en passagiers is verzekerd.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de motor krijgt u de nieuwwaarde, aanschafwaarde of dagwaarde. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering. Bij Volledig Casco krijgt u de nieuwwaarde als u de 1e eigenaar bent en de schade binnen 1 jaar na aanschaf ontstaat.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De aanschafwaarde is wat u voor de motor betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan uw eigen motor is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Cascoverzekering.

Keuze: Schadeverzekering voor opzittenden

Letselschade van de bestuurder en opzittenden van de motor door een verkeersongeval wordt vergoed. Schade aan kleding en bagage is meeverzekerd. U bent ook verzekerd als de schade door uw schuld is ontstaan. Of als het niet duidelijk is wie aansprakelijk is.

Extra informatie

Er is ook dekking als de bestuurder niet op de motor zit vanwege het tanken van brandstof of verrichten van noodreparaties of hulp.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met uw motor.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen.

Eigen risico

Bij de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering € 135,-. Extra eigen risico voor diefstal van de motor in de grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) van € 450,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.