Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de dagwaarde vergoed.

Reparatie

U kunt uw schade van uw motorrijtuig alleen laten repareren bij een door de verzekeraar aangewezen reparateur.

Let op! Schades hersteld door andere reparateurs worden niet door de verzekeraar vergoed.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie of vervanging.

Extra informatie

Kiest u voor een eigen herstelbedrijf? Dan geldt er een hoger eigen risico

Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Dit hangt o.a. af van het type en bouwjaar van uw auto.

Speciaal kenmerk

Dit product kent geen Bonus/Malus-regeling. U bouwt wel schadevrije jaren op.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van je auto.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA + Beperkt Casco? Bijvoorbeeld voor schade aan uw auto door eigen schuld? Sluit dan een Cascoverzekering af.
Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Extra informatie

Met de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen staat u er niet alleen voor bij juridische conflicten over het verkeer.

Eigen risico

€ 150,- per claim bij schade aan je eigen auto.
 Bij het vervangen van een ruit geldt een eigen risico van € 200,-.

Extra informatie

Indien de ruit bij een aangesloten hersteller wordt vervangen, geldt een eigen risico van € 135,-

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.