Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je als particulier met je brommobiel aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je brommobiel verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je brommobiel veroorzaakt aan anderen of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: diefstal of total loss

Diefstal is gedekt op de Diefstal-verzekering en op de Casco-verzekering. In het eerste verzekeringsjaar vergoeden wij het verzekerde bedrag. In het tweede en derde verzekeringsjaar passen wij een afschrijving van 1,8% per maand toe. Vanaf het vierde jaar vergoeden wij de dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem of een aanrijding met een dier zijn gedekt op de Casco-verzekering.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Schade door een verkeersongeval, vandalisme, slippen of omvallen is gedekt op de Casco-verzekering. Ook als de schade je eigen schuld is.

Hulpverlening

Hulpverlening na een ongeluk in Nederland is meeverzekerd. Heeft u gekozen voor de Casco-verzekering, dan is pechhulp binnen Nederland (inclusief de woonplaats) ook gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Let op

Rijdt er iemand anders in de brommobiel, die jonger is dan 24 jaar ? Dan is schade niet verzekerd.

Let op

Schade die bestaat uit een technisch mankement of slijtage is niet verzekerd. Vervangend vervoer is niet gedekt.

Let op

Zakelijk gebruik (bijvoorbeeld verhuur, vervoer tegen betaling of maaltijdbezorging) is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders in de brommobiel die jonger is dan de opgegeven regelmatige bestuurder  ? Dan geldt een extra eigen risico van € 500,- bij de Casco-verzekering.

Eigen risico

Het eigen risico per schadegebeurtenis is € 300,- bij schade aan je brommobiel.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.