Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je als particulier met je brommobiel aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je brommobiel verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je brommobiel veroorzaakt aan anderen of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: diefstal of total loss

Diefstal is gedekt op de Diefstal-verzekering en op de Casco-verzekering. In het eerste verzekeringsjaar vergoeden wij het verzekerd bedrag. In het tweede en derde verzekeringsjaar passen wij een afschrijving van 1,8% per maand toe. Vanaf het vierde jaar vergoeden wij de dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem of een aanrijding met een dier is gedekt op de Casco-verzekering.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Schade door een verkeersongeval, vandalisme, slippen of omvallen is gedekt op de Casco-verzekering. Ook als de schade je eigen schuld is.

Hulpverlening

Hulpverlening na een ongeluk in Nederland is meeverzekerd. Bij de Casco-verzekering is ook pechhulp in Nederland gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door bijvoorbeeld opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door bijvoorbeeld misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Bestuurder jonger dan 24 jaar

Rijdt er iemand anders in de brommobiel, die jonger is dan 24 jaar ? Dan is schade niet verzekerd.

Verhuur, leasing, rijles en rijexamen

Schade die ontstaat tijdens het gebruik van je brommobiel voor verhuur, leasing, rijles en rijexamen is niet verzekerd.

Zakelijk gebruik

Schade die ontstaat tijdens zakelijk gebruik zoals verhuur, vervoer tegen betaling of maaltijdbezorging is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders in de brommobiel die jonger is dan de opgegeven regelmatige bestuurder  ? Dan geldt een extra eigen risico van € 500,- bij de Casco-verzekering.

Eigen risico

Bij schade aan je brommobiel geldt standaard een eigen risico van € 300,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. De verzekering loopt telkens voor een jaar door als de verzekering niet wordt opgezegd. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via je adviseur. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Bij verkoop van de brommobiel geldt geen opzegtermijn.