Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je oldtimer van 25 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto die je niet dagelijks gebruikt, maar die je alleen gebruikt voor hobby- en plezierritjes. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kunt kiezen voor de aanvullende dekking Casco.

Extra informatie

Je kunt de verzekering afsluiten als je maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met je oldtimer. Bij de Cascodekking moet een taxatierapport worden overlegd. Een taxatierapport moet zijn opgemaakt door een bij TMV, VRT of FEHAC aangesloten taxateur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere transport van je auto en vervoer naar huis na een ongeluk.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Er geldt een maximumvergoeding voor onderdelen.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijg je de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeren. Diefstal en total loss vallen onder de Cascodekking.

Extra informatie

Bij de Cascodekking moet een taxatierapport worden overlegd. Een taxatierapport moet zijn opgemaakt door een bij TMV, VRT of FEHAC aangesloten taxateur.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Cascodekking.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal van en uit de oldtimer ook. Dit valt onder de Cascodekking.

Keuze: ruitschade

Vergoeding van de reparatie of vervanging van de ruit valt onder de Cascodekking. Bij reparatie of vervanging door een bij ons aangesloten ruitschadeherstelbedrijf geldt een lager eigen risico.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Schade aan je oldtimer valt onder de Cascodekking, ook als de schade je eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Pechhulp is alleen verzekerd in het buitenland. In dat geval heb je recht op slepen naar een garage. Onder bepaalde voorwaarden heb je ook recht op vervoer van de auto en passagiers naar Nederland.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kunt de verzekering afsluiten als je maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met je oldtimer.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan je oldtimer is het eigen risico afhankelijk van de taxatiewaarde; het eigen risico is minimaal € 150,00 per schadegebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. We vergoeden de schade als u minder dan 3 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.