Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met je auto, motor of aanhanger.

Wat is verzekerd?

We vergoeden het slepen naar de garage en vervangend vervoer.

Extra informatie

Pech op het woonadres is verzekerd als het garagebedrijf waar het voertuig in onderhoud is niet bereikbaar of gesloten is.

Pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we ook noodreparaties, het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland.

Keuze: Aantal dagen vervangend vervoer

Je kunt kiezen uit 4 of 30 dagen vervangend vervoer.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade ontstaan tijdens autoraces.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd meteen de Alarmcentrale.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij schade in Nederland en Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.