Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze rechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp na een verkeersongeluk met het verzekerde motorrijtuig. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van je motorrijtuig. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, met uitzondering van verkeersboetes.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, de bestuurder en de passagiers van het verzekerde motorrijtuig. Het moet gaan om een conflict dat is ontstaan met het verzekerde motorrijtuig.

Keuze rechtshulpverlener

Je mag zelf een advocaat of rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen met het verzekerde motorrijtuig. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan jouw auto.

Letselschade

Juridische hulp bij het verhalen van letselschade die je in het verkeer hebt opgelopen met het verzekerde motorrijtuig. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, de reparatie of verzekering van je motorrijtuig.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook verlenen wij geen rechtsbijstand als je zonder overleg met ons een advocaat inschakelt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons of jouw adviseur voordat je andere actie onderneemt. Geef hierbij zo veel mogelijk informatie, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Wachttijd

Er is een wachttijd van 3 maanden na ingang van de verzekering. Voor conflicten die in deze periode zijn ontstaan, krijg je geen juridische hulp. Dit geldt niet als de koopovereenkomst van je motorrijtuig na de ingangsdatum is afgesloten en ook niet voor het verhalen van schade.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Nederland en Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een ongeluk of conflict direct bij ons of jouw adviseur voordat je andere actie onderneemt. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.