Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij de bromfietsverzekering.

Wat is verzekerd?

De bestuurder en de passagiers zijn verzekerd bij een verkeersongeval dat met de verzekerde bromfiets is ontstaan. U bent verzekerd als u in of op de bromfiets bent, in-, op- uit- of afstapt, onderweg de bromfiets repareert of iemand helpt bij een ongeval. Ook als u zelf schuldig bent of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Bij overlijden van een opzittende ontvangen de erfgenamen het verzekerd bedrag. U heeft de keuze uit een verzekerd bedrag van  2.500,- of  5.000,-.

Invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit keren we maximaal het verzekerd bedrag uit. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van invaliditeit. U heeft de keuze uit een verzekerd bedrag van  5.000,- of  10.000,-.

Wat is niet verzekerd?

De schade van personen die niet op een officiële zitplaats zitten of zonder uw toestemming op de bromfiets zitten. Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. en bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Schade aan de auto

Schade aan de bromfiets is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen op, in of aan de bromfiets is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de bestuurder of passagier van de bromfiets jonger dan 16 jaar of ouder dan 69 jaar is, dan wordt de uitkering gehalveerd.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, op de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden en in de Aziatische en Afrikaanse landen grenzend aan de Middellandse zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is één jaar. De verzekering loopt telkens voor één jaar door als de verzekering niet wordt opgezegd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via uw adviseur. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.