Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw voertuig tijdens de rit tussen uw adres en het RDW-keuringsstation. Schade aan uw eigen voertuig is niet verzekerd. Deze verzekering is alleen geldig in Nederland op de dag van de RDW-keuring.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw voertuig verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw voertuig veroorzaakt aan anderen of andermans voertuig of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van het beschadigde voertuig en het vervoer van bestuurder en passagiers.

Wat is niet verzekerd?

Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U dient de verzekering minimaal 1 dag van te voren aan te vragen. Deze verzekering biedt geen dekking voor het buitenland. Er is dus geen dekking als u met het voertuig vanuit het buitenland naar Nederland rijdt.

Eigen risico

Niet van toepassing

Waar ben ik gedekt?

U bent alleen verzekerd in Nederland. U krijgt bij deze verzekering géén groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie (inclusief servicebijdrage en assurantiebelasting) is eenmalig verschuldigd. U betaalt het totale bedrag aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datum die op de polis staat. De verzekering is alleen die dag van kracht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is alleen geldig op de datum die op het polisblad is vermeld en eindigt automatisch.