Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan je pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering.

Keuze: Geld

Boven het verzekerd bedrag van de inventaris/goederenverzekereing zijn gedekt schade aan geld en geldswaardig papier met een maximum van € 1.000,-. Indien u wenst kan dit bedrag verhoogd worden door een aanvullende gelddekking af te sluiten.

Extra informatie

De maximale te verzekeren som bedraagt € 50.000,-.

Keuze: Lichtreclame

Wij vergoeden de schade aan de installatie, veroorzaakt door een gebeurtenis van buiten de Installatie. Aanvullend kan je meeverzekeren de  schade aan iemand anders, veroorzaakt door de installatie en waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is. Op uw polisblad wordt aangegeven welke dekking verleend wordt.

Keuze: Glas

Wil je de ruiten in je bedrijfsgebouw meeverzekeren? Dan kan dat met de aanvullende dekking Glas. De ruiten zijn dan verzekerd tegen breuk ongeacht de oorzaak. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Bijzonder glas, zoals dubbel glas, gebrandschilderd glas, beletterd glas en vitrines, kunnen ook verzekerd worden. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit, niet.

Extra informatie

Dit kan worden meeverzekerd indien daarvan uitdrukkelijk sprake is op het polisblad.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

€ 500,- per gebeurtenis.   

Extra informatie

Zie polisvoorwaarden voor afwijkende eigen risico's.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.