Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bedrijfsauto('s). De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf wat u aanvullend verzekert.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bedrijfsauto('s) verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw motorrijtuig veroorzaakt aan andere voertuigem, personen of zaken.

Keuze: beperkt Casco

Wij betalen bij deze keuze schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en diefstal. Wij betalen ook ruitschade.

Extra informatie

Wij betalen bij diefstal of verduistering maximaal 30 dagen € 15,- per dag zolang u niet over uw motorrijtuig kunt beschikken

Keuze: volledig Casco

Wij betalen bij deze keuze schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.
Wij betalen daarnaast schade aan uw motorrijtuig door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Extra informatie

Wij betalen bij diefstal of verduistering maximaal 30 dagen € 15,- per dag zolang u niet over uw motorrijtuig kunt beschikken

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw motorrijtuig naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoer van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd. 

Extra informatie

U leest in de polisvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Pechhulp buitenland

Bent u Volledig Casco verzekerd?
Dan bieden wij noodhulp bij pech in het buitenland. Wij regelen daarnaast het bergen en slepen van uw motorrijtuig en zorgen voor vervoer van de inzittenden.

Keuze: Schadeverzekering inzittenden of Ongevallen inzittenden

Bij de keuze Schadeverzekering Inzittenden betalen wij schade aan zaken en inzittenden in het motorrijtuig door een verkeersongeval tot maximaal € 1.000.000,-.
Bij de keuze Ongevallen Inzittenden betalen wij een bedrag bij overlijden of bij blijvende invaliditeit van de inzittenden van het motorrijtuig door een verkeersongeval.

Extra informatie

Bij de keuze Schadeverzekering Inzittenden is schade aan zaken uit een handelsvoorraad niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgende de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons. Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Auto-elektronica en/of accessoires

De niet door de fabrikant van de bedrijfsauto aangebrachte extra voorzieningen en accessoires zijn niet meeverzekerd, tenzij het anders op het polisblad staat vermeld.

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage

Niet verzekerd

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd

Verhuur en personenvervoer tegen betaling

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dit product is alleen bestemd voor bezorg- en koeriersbedrijven.

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw voertuig gelden bepaalde vereisten.

Reparatie

Indien het herstel door een niet aangesloten schadeherstelbedrijf wordt uitgevoerd, kan dit gevolgen hebben voor (de hoogte van) de schade-uitkering.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u een groene kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting krijgen. Als wij schade betalen, dan kan de korting (deels) komen te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.