Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade aan uw antiek, schilderijen of fotoapparatuur.

Extra informatie

Het gaat om de spullen die op het polisblad staan.

Wat is verzekerd?

Je kunstvoorwerpen, antiek en fotoapparatuur zijn verzekerd voor diefstal of voor schade door een gebeurtenis van buiten de verzekerde spullen. Ze zijn ook verzekerd voor schade door brand, diefstal of kortsluiting.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het op het polisblad vermelde bedrag.

Dekkingsgebied

De kunstvoorwerpen en het antiek zijn uitsluitend op de locatie(s) vermeld op het polisblad verzekerd. De fotoapparatuur is overal op de wereld verzekerd.

Extra informatie

Bij diefstal van de spullen moeten sporen van braak aanwezig zijn om tot uitkering te kunnen overgaan. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving en overstroming, molest, sluijtage of garantiekwesties.

Krassen ed

Wij keren niet uit bij krassen, schrammen of deuken, terwijl er verder geen andere schade is. Het zelfde geldt bij schade aan lenzen, glas, veren, foedraals, koffers, etuis, standaards en schade door stroomlekken of lekken van batterijen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

€ 250,- per gebeurtenis.

Uitsluiting gebruik

Wij keren niet uit indien je spullen worden verhuurd, worden beleend (in pand gegeven) of in consignatie worden gegeven.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor de locatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.