Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten zijn verzekerd. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel), maar alleen als de schade te maken heeft met het werk dat zij voor u doen.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan een vakantieverblijf

Huurt of leent u een vakantieverblijf in het buitenland? En ontstaat er brand in dit vakantieverblijf dan betalen we voor de schade. We betalen ook als er door brand spullen zijn beschadigd die bij het vakantieverblijf horen, zoals banken en bedden.

 

Extra informatie

We betalen niet als u volgens de wet niet aansprakelijk bent voor die schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Niet verzekerd.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Extra informatie

Wij vergoeden in dat geval een bedrag van maximaal € 11.345,-.

Eigen risico

U heeft een eigen risico voor schade veroorzaakt door kinderen van € 155,-.

Extra informatie

Wilt u een Algemeen eigen risico tegen premiekorting. Dan kunt u kiezen voor een eigen risico van € 45,- of € 90,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor de hele wereld. Maar u moet wel in Nederland wonen. We bedoelen hiermee dat u staat ingeschreven bij de gemeente waar u woont.

Extra informatie

Als u niet meer in Nederland woont, heeft u na 30 dagen geen dekking meer.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maand- en kwartaalbetaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Er wordt geen termijntoeslag in rekening gebracht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk via uw assurantiebemiddelaar of via onze website: www.voogd.com