Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag, storm, omvallen van bomen, neerslag, diefstal, inbraak of beroving en vandalisme. Heeft u gekozen voor de dekking TOP+ dan is schade door een andere plotselinge en onverwachte gebeurtenis ook gedekt.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij bij schade ook kosten, zoals bereddingskosten, salvagekosten, expertisekosten, opruimingskosten en noodzakelijke kosten voor een hotel of pension.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, kleding, keukengerei, gordijnen. Ook sieraden en (audio-)apparatuur zijn zijn standaard (tot een maximum) verzekerd.

Extra informatie

Deze verzekering geldt niet voor spullen die bedoeld zijn om voor uw werk te gebruiken of die bij een bedrijf horen.

Verzekerd bedrag

Uw inboedel is verzekerd op basis van de gegevens die u bij het afsluiten heeft opgegeven. U heeft garantie tegen onderverzekering als u een aantal gevraagde gegevens heeft ingevuld, zoals bijv. het netto inkomen van de kostwinner, de oppervlakte van de woning en de gezinssamenstelling.

Extra informatie

Wel gelden voor bepaalde spullen in uw huis maximale vergoedingen of vergoeden wij de schade naar dagwaarde. Contant geld en geldswaardige papieren zijn verzekerd tot een maximum van € 1.250,- per gebeurtenis. In de steden Amsterdam (postcode 1000 t/m 1108), Den Haag (postcode 2500 t/m 2599), Rotterdam (postcode 3000 t/m 3099) en Utrecht (postcode 3500 t/m 3599) bedraagt de maximum vergoeding € 625,-.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Voor diefstal van lijfsieraden wordt een maximumvergoeding verleend van € 2.500,- per gebeurtenis. Tenzij op de polis een hoger bedrag vermeld staat.

(Audio-) apparatuur

Voor diefstal van Audiovisuele- en computerapparatuur wordt een maximum vergoeding verleend van € 5.000,- per gebeurtenis in de steden Amsterdam (postcode 1000 tot en met 1108), Rotterdam (postcode 3000 tot en met 3099), Den Haag (postcode 2500 tot en met 2599) of Utrecht (postcode 3500 tot en met 3599).

Extra informatie

Staat op uw polis dat een hoger bedrag voor audiovisuele- en computerapparatuur is verzekerd? Dan geldt het op uw polis genoemde bedrag.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is alleen verzekerd als u de dekking TOP+ gekozen heeft.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt.

Contant geld en geldswaardige papieren

Contant geld en geldswaardige papieren zijn verzekerd tot een maximum van € 1.250,- per gebeurtenis. In de steden Amsterdam (postcode 1000 t/m 1108), Den Haag (postcode 2500 t/m 2599), Rotterdam (postcode 3000 t/m 3099) en Utrecht (postcode 3500 t/m 3599) bedraagt de maximum vergoeding € 625,-.

Extra informatie

Het glas moet in of aan uw woonhuis zitten. En het woonhuis moet bewoond zijn. Het glas moet ook bedoeld zijn om licht door te laten of om een ruimte mee af te sluiten.

Losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, vaartuigen etc.

Losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, vaartuigen, caravans en andere aanhangwagens die dienen tot privé-gebruik en zich bevinden binnen de woning of opbergruimten zoals beschreven in de polisvoorwaarden, zijn verzekerd tot maximaal € 1.250,- per gebeurtenis.

Keuze: Glas

Als u huurder bent van de woning kunt u Glas meeverzekeren.

 

Extra informatie

Het glas moet in of aan uw woonhuis zitten. En het woonhuis moet bewoond zijn. Het glas moet ook bedoeld zijn om licht door te laten of om een ruimte mee af te sluiten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook als schade opzettelijk is veroorzaakt is die niet verzekerd.

Extra informatie

Er zijn meer situaties die niet verzekerd zijn.

Spullen buiten huis

Heeft u schade aan uw spullen buiten uw woonhuis dan betalen we voor schade aan een aantal in de polisvoorwaarden genoemde situaties.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150,- per gebeurtenis. Bij de keuzedekking Glas geldt het eigen risico niet.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/uw spullen in uw huis in Nederland. Is uw inboedel tijdelijk ergens anders, dan is er in een aantal situaties dekking gedurende maximaal drie maanden (zie de aanvullende voorwaarden).

Extra informatie

Bevindt uw inboedel zich tijdelijk buiten Nederland, maar binnen Europa? Dan is uw inboedel verzekerd tegen schade door brand, brandblussing, ontploffing en blikseminslag.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maand- en kwartaalbetaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Er wordt geen termijntoeslag in rekening gebracht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk via uw assurantiebemiddelaar of via onze website: www.voogd.com