Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door of met uw auto. Schade aan uw eigen auto wordt in een aantal gevallen ook vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde auto en het vervoer van bestuurders en passagiers.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto krijgt u de dagwaarde vergoed.

Reparatie

Bij schade (behalve bij ruitschade) heeft u de keuze wie de reparatie uitvoert. Uw keuze heeft invloed op het eigen risico. Bij reparatie door een bij ons aangesloten herstelbedrijf is het eigen risico lager.

Extra informatie

Bij reparatie door een bij ons aangesloten herstelbedrijf zijn een aantal voordelen voor u:  garantie op reparaties, wij betalen de rekening en gratis vervangend vervoer.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een bij ons aangesloten herstelbedrijf.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak en diefstal is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw auto.

Extra informatie

Wij informeren u over de beveiligingseisen door een clausule op uw polisblad.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Ruitschade niet bij ons aangesloten herstelbedrijf

Reparatie of vervanging van ruitschade door een niet bij ons aangesloten herstelbedrijf is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan WA + beperkt casco? Sluit dan de dekking WA + casco af. Of kies aanvullend voor de volgende dekkingen: Schade Inzittenden of Ongevallen Inzittenden.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150,00. Bij reparatie door een niet bij ons aangesloten herstelbedrijf is het eigen risico € 500,00.

Extra informatie

Bij ruitreparatie door een bij ons aangesloten herstelbedrijf heeft u geen eigen risico. Bij ruitvervanging door een bij ons aangesloten herstelbedrijf is het eigen risico € 67,50. Reparatie of vervanging van ruitschade door een niet bij ons aangesloten herstelbedrijf is niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.  

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U kunt de verzekering opzegging via uw adviseur.