Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je als particulier overkomt door een ongeval tijdens deelname aan het verkeer. Het gaat daarbij om schade door overlijden, letselschade en schade aan particuliere zaken.

Wat is verzekerd?

Schade door overlijden, letselschade en aan persoonlijke zaken die particulier worden gebruikt.

Extra informatie

Verzekerd is deelname aan weg- of waterverkeer en als passagier in een luchtvaartuig of openbaar vervoer.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 250.000,- bij een ongeval met een bromfiets of motor. Voor andere verkeerssituaties geldt een verzekerd bedrag van € 1.000.000,-. 

Extra informatie

Het verzekerd bedrag geldt voor alle verzekerden tezamen.

Verzekerde personen

Je kunt kiezen voor alleenstaande- of gezinsdekking.

Verzekerde motorrijtuigen

Je auto, bromfiets of motor kan gratis worden meeverzekerd. Je kunt ook andere auto's, bromfietsen en motoren van jezelf of jouw gezin meeverzekeren, hiervoor geldt een extra premie.

Wat is niet verzekerd?

  • De schade van personen die niet op een officiële zitplaats zitten (bijvoorbeeld in de bagageruimte) of die zonder toestemming het motorrijtuig besturen. Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Schade aan motorrijtuig

Schade aan een motorrijtuig zelf is niet verzekerd.

Zakelijk

Ongevallen tijdens uitoefenen van een beroep of bedrijf zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen gordel of helm op terwijl dit wel wettelijk verplicht is ? Dan houden wij rekening met eigen schuld en vergoeden wij maximaal 50% van de schade.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding is afhankelijk van het verzekerd bedrag. Is de totale schade van alle verzekerden hoger dan het verzekerd bedrag ? Dan vergoeden wij naar verhouding de geleden schade tot maximaal het verzekerd bedrag.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag staat op het polisblad.

Eigen motorrijtuigen

De op-/inzittenden van eigen motorrijtuigen zijn alleen verzekerd als de kentekens op de polis zijn vermeld.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in landen van de Europese Unie, IJsland, Zwitserland, Albanië, Andorra, Bosnië Herzegovina, Wit-Rusland, Kroatië, Israël, Iran, Marokko, Moldavië, Macedonië, Rusland, Tunesië, Turkije, Oekraine en delen van Servië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. De verzekering loopt telkens voor een jaar door als de verzekering niet wordt opgezegd. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via je adviseur. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.