Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw personenauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf wat u aanvullend verzekert.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw personenauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw motorrijtuig veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw motorrijtuig aan uw andere privé motorrijtuig(en).

Keuze: beperkt Casco

Wij betalen bij deze keuze schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en diefstal. Wij betalen ook ruitschade.

Extra informatie

Wij betalen bij diefstal of verduistering maximaal 30 dagen € 15 per dag als u niet over uw motorrijtuig kunt beschikken.

Keuze: volledig Casco

Wij betalen bij deze keuze schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade. Wij betalen daarnaast schade aan uw motorrijtuig door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis

Extra informatie

Wij betalen bij diefstal of verduistering maximaal 30 dagen € 15 per dag als u niet over uw motorrijtuig kunt beschikken.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw motorrijtuig naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoer van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

U leest in de polisvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Auto-elektronica en/of accessoires

Bent u Volledig Casco of Beperkt Casco verzekerd? Dan zijn accessoires aan uw auto tot € 1.000,- meeverzekerd. Heeft u meer accessoires dan kunt u deze aanvullend verzekeren.

Pechhulp buitenland

Bent u Volledig Casco verzekerd? Dan bieden wij noodhulp bij pech in het buitenland. Wij regelen daarnaast het bergen en slepen van uw motorrijtuig en zorgen voor repatriëring van de inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons. Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage

Niet verzekerd

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd

Verhuur en personenvervoer tegen betaling

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij pech. U heeft onder de Volledig Casco verzekering alleen recht op hulp bij pech in het buitenland.

 

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico. Bij Beperkt Casco-schade en ruitreparatie heeft u een eigen risico van € 135,-.  Bij ruitvervanging is het eigen risico € 200,-. Bij Volledig Casco-schade heeft u een eigen risico van € 500,-.

Beveiliging

Als u Volledig Casco of Beperkt Casco verzekerd bent, kunnen wij een beveiligingsysteem eisen.
Bij het ontbreken van de juiste beveiliging is schade door diefstal en joyriding niet verzekerd.

Extra informatie

Of wij beveiliging eisen is afhankelijk van o.a. de verzekerde waarde, het type en de ouderdom van uw motorrijtuig.

Reparatie

Het eigen risico wordt verlaagd met € 135,- in geval van reparatie bij een bij Avero Achmea aangesloten hersteller. Bij herstel van ruitschade door Carglass, Autototaalglas of Kwik-Fit geldt bij ruitreparatie geen eigen risico en bij ruitvervanging een eigen risico van € 67,50.
 

Diefstal of total loss schade

Bent u Volledig Casco of Beperkt Casco verzekerd? Dan betalen wij op basis van de dagwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u een groene kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 80%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.