Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze aanvullende verzekering krijgt u juridische hulp van de door ons geselecteerde rechtsbijstandhulpverlener (SRK) na een verkeersongeluk en bij conflicten over de aankoop of reparatie van uw vervoermiddel.

Extra informatie

Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen. We vergoeden geen verkeersboetes.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf en voor diegene die met uw toestemming in de auto rijdt of als passagier in de auto zit.

Extra informatie

Nabestaanden van de verzekerden kunnen rechtsbijstand krijgen. Voorwaarde is dat zij deze schadevergoeding nodig hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Keuze rechtshulpverlener

De rechtsbijstand krijgt u van medewerkers van DAS of door externe deskundigen die ingeschakeld worden door DAS. Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het komt tot een procedure bij de rechter vraagt DAS u om een advocaat te kiezen. Dit is in de wet geregeld. U kunt dan kiezen voor uw eigen specialist /advocaat van DAS óf voor een externe advocaat. DAS licht u hierover tijdig en duidelijk in.

Schade in het verkeer

U krijgt juridische hulp als u uw schade wilt verhalen die u met uw auto of motor in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld wanneer iemand anders een schade heeft veroorzaakt.

Letselschade

Dit is juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander persoon wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Keuze: conflicten over contracten

U krijgt juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, reparatie of slepen van uw motorrijtuig.

Extra informatie

Wij bieden deze hulp alleen als het bedrijf aangesloten is bij BOVAG of FOCWA.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. U krijgt geen juridische hulp bij schade als uw motorrijtuig werd bestuurd door een iemand die niet rijbevoegd was of die alcohol of drugs had gebruikt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in alle landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept.

Extra informatie

Voor conflicten over de aan-/verkoop van uw motorrijtuig bent u alleen in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij DAS voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks telefonisch, schriftelijk of via onze website (www.voorop.nl) opzeggen.