Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw camper. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

De werkwijze van Aveco is gericht op zekerheid, waarbij u zelf bepaalt welke verzekeringen u afsluit in het Camper ZekerheidsPakket.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw camper veroorzaakt aan anderen of andermans motorrijtuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kan de camper niet meer verder rijden? Of bent u niet meer in staat verder te rijden? In Nederland brengen wij u en de camper naar een plaats in Nederland. In het buitenland regelen en vergoeden wij het vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur.

Reparatie

Bij herstel door een aangesloten camperbedrijf heeft u slechts € 150,- standaard eigen risico. Het standaard eigen risico wordt verhoogd met € 350,- wanneer de schade wordt hersteld door een ander bedrijf.

Extra informatie

Naast het standaard eigen risico geldt eventueel het door u afgesloten vrijwillig extra eigen risico.

Diefstal of total loss

Het hangt af van uw gekozen dekking wat wij vergoeden. Dit kunt u lezen in de polisvoorwaarden. Het standaard eigen risico is ook van toepassing op schade door diefstal of totaalverlies van uw camper.

Extra informatie

Is er sprake van totaalverlies? Dan ontvangt u geen vergoeding als u niet het kentekenbewijs en alle originele sleutels kunt overleggen.

Schade door brand of natuur

Wij vergoeden schade door brand, diefstal, inbraak, storm, hagel en aantoonbare botsing met dieren. Dit valt onder de Gedeeltelijk Casco dekking.

Inboedel

Met inboedel bedoelen wij inventaris. Kiest u de dekking Inventaris? Dan is uw inventaris (spullen) die tijdens het kamperen wordt gebruikt en niet behoort tot de standaarduitrusting verzekerd tot € 5.000,-. Hierbij kunt u denken aan beddengoed, handdoeken, pannen en servies, maar ook de tafel en stoeltjes.

Extra informatie

U heeft een eigen risico van € 25,- per schadegebeurtenis. Onder inventaris vallen niet zaken die als reisbagage zijn te beschouwen, zoals kleding, (zonne)brillen, schoeisel en toiletartikelen.

Ruitschade

Voor ruitreparaties betaalt u geen eigen risico. Bij ruitvervanging door een aangesloten camperbedrijf heeft u slechts € 150,- standaard eigen risico. Het standaard eigen risico wordt verhoogd met € 350,- wanneer de schade wordt hersteld door een ander bedrijf. Ruitschade valt onder de Gedeeltelijk Casco dekking.

Keuze: schade aan eigen camper

Heeft u een WA Volledig Casco dekking? Dan is schade aan uw eigen camper verzekerd. Ook als u deze zelf heeft veroorzaakt.

Keuze: pechhulp

Heeft u een WA Volledig Casco dekking? Dan vergoeden wij bij pech (a.g.v. een mechanisch gebrek) langs de weg maximaal € 250,- per schadegebeurtenis.

Extra informatie

Wilt u een uitgebreidere dekking? Met de Pechhulp+ krijgt u uitgebreide wegenwachthulp bij pech in Nederland, inclusief eigen woonplaats, maar ook in de rest van Europa. Als uw camper niet binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden, dan regelen wij voor u een vervangende camper.

Keuze: rechtsbijstand

Vaak is het verhalen van een schade met uw camper in het buitenland moeilijker te regelen. Alleen al door de verschillen in taal, verkeersregels, procedures maar ook weggedrag en mentaliteit. Een rechtsbijstandverzekering voor verkeer biedt dan nog meer zekerheid, ongeacht hoe u deelneemt aan het verkeer.

Extra informatie

De rechtsbijstandverzekering kunt u uitbreiden met de modules Consument & Wonen, Inkomen en Fiscaal & Vermogen.

Keuze: schade inzittenden

Verzekerd is zaak- en personenschade van de inzittenden bij een ongeval. Verzekerd bedrag is maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis.

Extra informatie

Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden: in- of uit de camper stappen; de camper in- of uitladen; brandstof tanken; onderweg een (nood) reparatie aan de camper verrichten;
in de onmiddellijke nabijheid behulpzaam zijn of in de naaste omgeving daarvan hulp inroepen.

Keuze: Reisverzekering

Onze doorlopende reisverzekering is afgestemd op camper- en vliegreizen. U heeft keuze uit Europa- en werelddekking. U heeft 365 dagen aaneengesloten dekking voor camperreizen.

Extra informatie

Standaard zijn de volgende rubrieken meeverzekerd: S.O.S.-kosten, medische kosten, reisongevallen en reisbagage. Tegen een meerpremie kunt u ook een annuleringsverzekering en/of wintersportdekking afsluiten.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Bij schade door opzet, bewust roekeloos gedrag, rijden zonder geldig rijbewijs of (een poging tot) fraude. Ook als u verkeerde brandstof tankt of als u onder invloed reed van alcohol, drugs of medicijnen. En dat geldt ook voor schade ontstaan tijdens verhuur en vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Afhankelijk van de nieuwwaarde of taxatiewaarde (dagwaarde) van uw camper geldt er een beveiligingseis.

Eigen risico

Heeft u de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)? Dan heeft u geen eigen risico. Op de dekking Gedeeltelijk Casco of Volledig Casco heeft u een eigen risico van € 150,- bij schadeherstel door een aangesloten camperbedrijf. Het eigen risico op de aanvullende dekking Inventaris bedraagt € 25,-

Extra informatie

Er kan tegen premiekorting gekozen worden voor een extra vrijwillig eigen risico van € 150,-, € 300,- of € 500,-.

Buitenland

Wij vergoeden geen schade als de camper meer dan zes maanden aaneengesloten buiten Nederland gestald staat.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan, maar niet voor de landen die zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 60%) op uw camperverzekering. Dit geldt niet voor aanvullende dekkingen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Extra informatie

Wij hanteren een lage bruto premie en een korte bonus-malus ladder. Voordeel: u bereikt sneller de maximale korting. Als u een bonusbeschermer heeft meeverzekerd kunt u per verzekeringsjaar één schade claimen die geen gevolgen heeft voor uw Bonus/Malus-trede.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van één maand.