Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw caravan. Of schade die uw losgekoppelde caravan veroorzaakt. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Welke hulp krijgt u? Terugbrengen van de caravan vanuit het buitenland naar Nederland.

Extra informatie

Noodreparaties: vervoer van uw caravan naar de reparateur. Wij zorgen dat u verdere schade kunt voorkomen of verminderen. Bijvoorbeeld door uw caravan te bewaken of ergens te stallen.

Diefstal of total loss

Nieuwe caravan? Binnen 5 jaar krijgt u de nieuwwaarde. Tweedehands caravan? Dan ontvangt u tot en met 3 jaar na de aankoop van de caravan de aanschafwaarde. Bij dagwaardedekking ontvangt u de dagwaarde +10%.

Extra informatie

De aan- en bijbouw wordt op basis van de dagwaarde vergoed. De nieuwwaarde is de oorspronkelijke cataloguswaarde. De aanschafwaarde is de prijs waarvoor u uw caravan heeft gekocht. De dagwaarde is het bedrag dat u bij totaal verlies of diefstal nodig heeft om de caravan te kunnen vervangen door een exemplaar van dezelfde ouderdom en kwaliteit.

Reparatie

U kiest zelf waar u de schade laat repareren. Herstelt een reparateur die wij hebben geselecteerd de schade? Dan heeft u geen eigen risico.

Extra informatie

Naast het standaard eigen risico geldt eventueel het door u afgesloten vrijwillig extra eigen risico.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, overstroming, regen, sneeuw en smeltwater is verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade aan de caravan door hagel en storm is verzekerd als op uw polisblad staat dat deze dekking is meeverzekerd.

Inboedel

Uw inventaris (spullen) en inboedel in uw caravan of in de aan-en bijbouw is verzekerd tot € 2.500,-. Hierbij kunt u denken aan bedden- en linnengoed, keukengerei, gasflessen of meubilair. Let op, hier valt de standaarduitrusting niet onder.

Extra informatie

Diefstal uit uw caravan is alleen verzekerd als er sporen van braak aan de buitenzijde van de caravan aanwezig zijn.

Uitrusting

Aan- en bijbouw: zaken die aan de caravan zijn vastgemaakt of naast de caravan zijn geplaatst zijn verzekerd. Hierbij kunt u denken aan een voortent, luifel, bijzettent, mover, fietsenrek of schuurtje.

Keuze: pechhulp

N.v.t.

Speciaal kenmerk

Als de caravan een hagelbestendig dak heeft ontvangt u 70% korting op de premie voor de dekking Hagel- en stormschade.

Keuze: Rechtsbijstand

Verzekerd is: het verhalen van schade aan de caravan op een wettelijk aansprakelijke derde; rechtsbijstand voor contractuele kwesties die verband houden met de caravan: koop, garantie,reparatie, onderhoud en stalling; als u voor de strafrechter moet verschijnen in verband met een strafbaar feit in direct verband met de caravan.

Wat is niet verzekerd?

  • Is uw caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij de autoverzekering. Wij vergoeden dan geen schade bij opzet of bij het rijden zonder geldig rijbewijs. Of wanneer u als verzekerde onder invloed van alcohol of drugs was.

Extra informatie

Maar ook bij bevingsschade, bijvoorbeeld door gaswinning keren wij niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een standaard eigen risico van € 250,-. Dit eigen risico vervalt volledig als u de schade aan uw caravan laat repareren door door één van de aangesloten caravanbedrijven. U krijgt 5% premiekorting als u kiest voor een extra vrijwillig eigen risico van € 300,-. Dit extra vrijwillig eigen risico komt bovenop het standaard eigen risico van € 250,-.

Extra informatie

Voor caravans met een waarde hoger dan € 50.000,- geldt bovenop het standaard eigen risico een verplicht extra eigen risico van € 250,-. Voor caravans met een waarde hoger dan € 75.000,- geldt bovenop het standaard eigen risico een verplicht extra eigen risico van € 750,-.

Stallen

De caravan is verzekerd in een goed afgesloten stalling.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van één maand.