Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt alle schade aan spullen in uw huis. Er is geen dekking voor enkele schadegebeurtenissen die in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten. In een aantal situaties kan de schadevergoeding worden beperkt.

Wat is verzekerd?

Alle verplaatsbare spullen in uw huis.

Verzekerd bedrag

U verzekert de nieuwwaarde van de inboedel. Dit is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kopen. Maar: in bepaalde gevallen keren wij bij schade niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde uit. Soms vergoeden we de reparatiekosten en voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding. De dagwaarde berekenen we met behulp van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind u hier.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, ook als uw inboedel meer waard blijkt dan het bedrag dat u verzekerd heeft. We noemen dat uw ‘garantie tegen onderverzekering’. Maar: deze garantie geldt alleen als u de inboedelwaardemeter goed heeft ingevuld of de waarde d.m.v. de database van Infofolio is bepaald. 

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De verzekering biedt dekking voor het salaris en de kosten van deze expert.

Sieraden

Schade aan of totaal verlies van horloges en sieraden is standaard verzekerd tot maximaal € 10.000 per gebeurtenis. U kunt aanvullend een hoger bedrag verzekeren.

(Audio-) apparatuur

Standaard verzekerd tot maximaal € 20.000 per gebeurtenis. U kunt aanvullend een hoger bedrag verzekeren.

Spullen buiten huis

Op alle plaatsen buiten uw huis geldt een beperktere dekking voor schade aan uw inboedel.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd. Maar: voor smartphones, tablets, laptops, en wearable devices (dit zijn op het lichaam draagbare apparaten zoals smartwatches en smartglasses) geldt een beperkte vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan de inboedel niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit bij overstroming, aardbeving, opzettelijk veroorzaakte schade, schade door dieren en bij schade door slijtage en slecht onderhoud.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor schade aan uw inboedel ontstaan tijdens aan- en/of verbouw van uw huis kan een beperktere dekking gelden.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150 per gebeurtenis. Wilt u geen eigen risico? Dan bieden wij u de mogelijkheid het eigen risico af te kopen. U betaalt dan een hogere premie voor deze verzekering.

Inboedel in bergruimten

Vandalisme aan of (poging tot) diefstal van inboedel uit de bij het woonhuis horende bergruimten, zoals een schuur, garage of tuinhuis is alleen verzekerd als er inbraakschade te zien is aan de buitenkant van de (berg)ruimte.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Betalen kan via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.