Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering geldt voor een auto, motor of bromfiets. Wij beschouwen een auto als oldtimer wanneer die 25 jaar of ouder is. Een motor en bromfiets dient minimaal 20 jaar oud te zijn. Het moet gaan om een voertuig die u niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Hulpverlening geldt alleen voor oldtimer auto en motor. Deze hulpverlening geldt niet voor bromfietsen. Er geldt geen eigen risico. Binnen Nederland brengen wij u, uw passagiers en de oldtimer naar een adres in Nederland. U geeft aan waar u naartoe wilt.

Extra informatie

In het buitenland vergoeden wij: - de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig naar de dichtstbijzijnde garage; - het vervoer van het beschadigde motorvoertuig naar Nederland; - de terugreiskosten van de bestuurder en de andere inzittenden als deze door het ongeval niet in staat zijn het motorrijtuig verder te besturen.  

Keuze: Schadeverzekering In-/Opzittenden

Dekking voor u en uw medepassagiers tegen lichamelijke en materiële schade na een ongeluk.

Extra informatie

Dekking voor maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis. Voor motoren en bromfietsen is er tevens een dekking van € 500,- per persoon voor schade aan motor-/bromfietshelmen en motor-/bromfietskleding.

Keuze: Ongevallenverzekering In-/Opzittenden

Deze dekking keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Extra informatie

Bij overlijden door een ongeval ontvangen nabestaanden een vast bedrag van maximaal € 10.000,-. Voor verzekerden jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar wordt ter zake van overlijden maximaal € 2.500,- per persoon uitgekeerd.

Bij blijvende invaliditeit kan het uit te betalen bedrag oplopen tot maximaal € 50.000,-. Voor verzekerden, ouder dan 70 jaar, wordt maximaal € 15.000,- uitgekeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die is ontstaan: door opzet, bewust roekeloos gedrag, tijdens snelheidsritten, het rijden zonder geldig rijbewijs of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Ook bij schade tijdens verhuur of vervoer van goederen tegen betaling keren wij niet uit. Of als blijkt dat u de oldtimer voor dagelijks vervoer gebruikt.

Reparatie

(Nood)reparatie is niet verzekerd.

Diefstal of total loss

Diefstal of total loss is niet verzekerd.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand of natuur is niet verzekerd.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is niet verzekerd.

Ruitschade

Ruitbreuk is niet verzekerd.

Schade aan eigen oldtimer

Schade aan uw oldtimer is niet verzekerd als de schade uw eigen schuld is.

Pechhulp

Het uitvallen van uw oldtimer door een mechanisch gebrek is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De oldtimer is uitsluitend voor particulier recreatief en hobbymatig gebruik. U moet in het bezit zijn van een andere auto voor dagelijks gebruik.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze dekking is geldig binnen het op de groene kaart van het verzekerde motorrijtuig aangegeven dekkingsgebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.