Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. U kunt deze verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Extra informatie

U kunt kiezen uit twee verzekerde bedragen: € 25.000,- en € 50.000,-.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Extra informatie

Bij alle pakketten van de ongevallenverzekering is het verzekerde bedrag bij overlijden € 5.000,-.

Uitgebreide dekking

U bent wereldwijd verzekerd. Ook bent u verzekerd bij een ongeval op uw werk of als het ongeval het gevolg is van een ziekte.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Ook ongevallen die het gevolg zijn van een aantal zeer risicovolle sporten zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verzekerd tot de leeftijd van 70 jaar.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert u situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u schade zo snel mogelijk aan ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Betalen kan via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.