Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade als jij of een andere verzekerde per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Tot een bedrag van € 1.250.000,-.

Extra informatie

Ook minderjarige logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet is gedekt door een andere verzekering zijn meeverzekerd

Oppassen of logeren

Schade die je veroorzaakt tijdens oppassen of logeren is verzekerd tot een maximum van € 12.500,- per gebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot een maximum van € 12.500,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn televisie te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdier bij iemand anders veroorzaakt, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.

Stage of coschappen via Work the World

Aansprakelijkheid van studenten die in het kader van hun medische studie stage of coschappen lopen is ook verzekerd via het Studentenpakket. Dit geldt alleen als de stage of coschappen tot stand gekomen is/ zijn via bemiddeling van de organisatie Work the World. Snijdende werkzaamheden zijn niet verzekerd. Deze dekking geldt alleen in Azië, Afrika en Zuid Amerika.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Wij vergoeden de schade aan spullen van iemand anders waarover je de zorg hebt (zoals lenen, gebruiken) tot een maximum van € 12.500,- per gebeurtenis. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaak je schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Extra informatie

Namelijk € 12.500,- per aanspraak.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Een verzekerde die schade veroorzaakt door brand in een vakantiehuis in het buitenland heeft een eigen risico van € 450,- per aanspraak

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen. Wel moet je in Nederland wonen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De studentenverzekering moet aangevraagd worden voor de verzekerde 30 jaar wordt. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Het studentenpakket eindigt twee maanden nadat de verzekerde is afgestudeerd of is uitgeschreven als student. Of op de dag dat de verzekerde de 35-jarige leeftijd bereikt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëndigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.