Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je recreatiewoning in Nederland, België en Duitsland. Een recreatiewoning is bijvoorbeeld een bungalow, chalet of stacaravan. De recreatiewoning moet jouw eigendom zijn en mag niet permanent worden bewoond.

Wat is verzekerd?

Schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing is verzekerd. Ook opruimkosten na een brand worden vergoed. Je kunt kiezen uit verschillende dekkingen.

Extra informatie

Voor het verzekeren van je recreatiewoning kun je kiezen uit twee dekkingen: Brand en Alle gevaren.

Verzekerd bedrag

Schade is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. Wij vergoeden maximaal de herbouwwaarde, de aankoopwaarde of de dagwaarde van de woning, afhankelijk van het type woning.

Extra informatie

De herbouwwaarde is gelijk aan de kosten om de recreatiewoning te herbouwen/herplaatsen. De aankoopwaarde is het bedrag waarvoor je de recreatiewoning hebt gekocht. De dagwaarde is de nieuwwaarde van de recreatiewoning verminderd met een bedrag voor veroudering en/of slijtage.

Vandalisme

Als je kiest voor de dekking Alle gevaren vergoeden wij schade door vandalisme. Wij vergoeden de schade dan alleen als er braaksporen zichtbaar zijn aan je recreatiewoning, aanbouw of bijgebouw.

Keuze: glas

Glas is meeverzekerd voor de dekking die je hebt gekozen (Brand of Alle gevaren).

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan spullen in de recreatiewoning. We spreken af wat je verzekert en voor welk bedrag. Zijn spullen minder dan 1 jaar oud? Dan krijg je nieuwwaarde. Sommige spullen worden minder waard. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van nieuwe, vergelijkbare, spullen. De dagwaarde is de waarde van de spullen op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: verhuur

We vergoeden schade die ontstaat als je je recreatiewoning particulier verhuurt. Bijvoorbeeld als u uw recreatiewoning tijdelijk verhuurt aan vrienden of bekenden.

Keuze: bijgebouw

Je kunt een aanbouw of bijgebouw van je recreatiewoning meeverzekeren voor de dekking die je hebt gekozen (Brand of Alle gevaren).

Aansprakelijkheid

Je bent verzekerd als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen en/of aan hun eigendommen. Deze schade moet zijn ontstaan door of met je recreatiewoning, aanbouw of bijgebouw.

Extra informatie

Voor de dekking Aansprakelijkheid recreatiewoning geldt geen eigen risico.

Seizoensopslag

Je recreatiewoning is ook verzekerd als deze tijdelijk is opgeslagen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij slijtage, onvoldoende onderhoud, constructiefouten, een aardbeving, of overstroming. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid. De tuin is niet verzekerd. Ook spullen die buiten staan, zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Controleer of je de juiste waarde van je recreatiewoning hebt opgegeven. Het bedrag waarvoor je de recreatiewoning hebt verzekerd komt op je polisblad te staan. Bij schade keren wij maximaal het verzekerde bedrag uit.

Eigen risico

Je kiest zelf de hoogte van het eigen risico. Standaard is het eigen risico € 150,-. Afkoop van het standaard eigen risico naar € 0,- tegen premietoeslag of verhogen naar € 500,- tegen premiekorting is mogelijk

Extra informatie

In geval van schade door storm aan een safaritent geldt een extra eigen risico van € 500,-. Tijdens (particuliere) verhuur geldt een standaard eigen risico van € 500,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor recreatiewoningen in Nederland, België en Duitsland. Wordt je recreatiewoning elk seizoen uit elkaar gehaald en ergens opgeslagen? Dan is de woning in de opslag gewoon verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen [via telefoon][,] [schriftelijk] [of] [via onze website].