Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een verkeersongeval schade aan personen en spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het verkeersongeval veroorzaakt heeft.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld inkomensverlies of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto.

Extra informatie

Wij vergoeden alleen materiële schade als de verzekerde letsel heeft opgelopen.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. Wij keren minimaal € 12.500,- uit.

Uitkering bij invaliditeit

Loopt een inzittende letsel op? Dan vergoeden wij de werkelijke medische kosten tot maximaal € 1.000.000,-.

Speciaal kenmerk

U bent ook verzekerd in een andere auto. Dit geldt ook voor uw gezinsleden die bij u in huis wonen en uw kinderen die voor een studie uitwonend zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade aan personen in de bagageruimte. En bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques en creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan ontvangt degene die schade heeft en geen gordel droeg 75% van het schadebedrag.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De einddatum van de verzekering staat op de polis. Dit is de laatste dag waarop u nog dekking hebt (tot 24.00 uur). Betaalt  u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.