Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Schade aan uw eigen auto is bij een aantal oorzaken verzekerd.

Extra informatie

U kunt schade aan uw eigen auto uitbreiden met de volledig cascodekking. Raadpleeg hiervoor de verzekeringskaart.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u, de bestuurder, de inzittenden en uw auto na een ongeval is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of een gedekte Total loss-schade vergoeden wij: - de aanschafwaarde tot 12 maanden na aankoop als de auto bij aankoop jonger is dan 120 maanden en de aanschafwaarde niet hoger is dan € 50.000,- inclusief btw.

Extra informatie

In alle overige gevallen vergoeden wij de vervangingswaarde op het moment van de gebeurtenis volgens de meest recente ANWB-BOVAG koerslijst + 10%.

Reparatie

Bij schade hebt u de vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij schadeherstel door onze partner bieden wij u een aantal voordelen.

Extra informatie

Herstelt onze partner uw schade? Dan hebt u geen eigen risico, krijgt u gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie en betalen wij de schade rechtstreeks aan de reparateur.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij schade hebt u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij herstel door onze partner bieden wij u een aantal voordelen.

Extra informatie

Bij ruitreparatie geldt er een eigen risico van € 65,-. Als u kiest voor onze partner, is het eigen risico € 0,-. Bij ruitvervanging geldt er een eigen risico van € 150,-. Als u kiest voor onze partner, is het eigen risico € 65,-.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd.

Extra informatie

Losse autotoebehoren zijn verzekerd tot maximaal € 250,-.

Keuze: pechhulp

Bij pech kent deze verzekering een ‘wegsleepregeling’ Wij brengen uw auto naar de dichtstbijzijnde garage. Wilt u een uitgebreidere dekking waarbij ook vervangend vervoer is verzekerd, dan kunt u kiezen voor Pechhulp Uitgebreid.

Bijzondere dekking

Bent u 5 jaren achtereen verzekerd en hebt u minimaal 11 schadevrije jaren opgebouwd? Dan kan VvAA een bonusbescherming op uw polis plaatsen, de Levenslange Bonusgarantie. Dit houdt in dat schadegevallen die door u geleden of veroorzaakt zijn, niet leiden tot verlaging van de korting op uw premie.

Extra informatie

Deze verzekering kent een verhaalservice. Is uw auto beschadigd door de schuld van een ander? Dan probeert VvAA die schade voor u te verhalen, zodat u er geen omkijken naar hebt.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder en inzittenden kunt u verzekeren met de Ongevallen Inzittendenverzekering en/of de Schadeverzekering Inzittenden.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 400,- bij schade aan uw eigen auto. Bij herstel door onze partner geldt er geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u een premiekorting (tot een maximum van 82,5%). Als u een schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De einddatum van de verzekering staat op de polis. Dit is de laatste dag waarop u nog dekking hebt (tot 24.00 uur). Betaalt  u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.