Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Met de volledig cascodekking is ook vrijwel alle schade aan uw auto verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u, de bestuurder, de inzittenden en uw auto na een ongeval is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of Total loss vergoeden wij de nieuwwaarde verminderd met de restwaarde: - als de auto jonger is dan 12 maanden, - en het verzekerd bedrag maximaal € 75.000,- inclusief btw is - en u de eerste eigenaar bent.

Extra informatie

In alle overige gevallen vergoeden wij de dagwaarde van de auto op het moment van de gebeurtenis.

Reparatie

Bij schade hebt u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij schadeherstel door onze partner bieden wij u een aantal voordelen.

Extra informatie

Herstelt onze partner uw schade? Dan hebt u geen eigen risico, krijgt u gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie en betalen wij de schade rechtstreeks aan de reparateur.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij schade hebt u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij herstel door onze partner gelden een aantal voordelen voor u.

Extra informatie

Bij ruitreparatie geldt er een eigen risico van € 65,-. Als u kiest voor onze partner, is het eigen risico € 0,-. Bij ruitvervanging geldt er een eigen risico van € 150,-. Als u kiest voor onze partner, is het eigen risico € 65,-.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak in uw auto is verzekerd.

Extra informatie

Losse autotoebehoren zijn verzekerd tot maximaal € 250,-.

Schade aan eigen auto

Vrijwel alle schade aan uw auto is verzekerd.

Extra informatie

Er gelden een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld schade die u met opzet hebt veroorzaakt. Of schade door misbruik van alcohol.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert.

Bijzondere dekking

Diefstal van (para)medisch of veterinair instrumentarium is bij diefstal uit de auto verzekerd tot maximaal € 2.500,-.

Beloning bij geen schade (%)

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u een premiekorting (tot een maximum van 82,5%). Als u een schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Keuze: Let op!

Schade aan de bestuurder en inzittenden kunt u verzekeren met de Ongevallen Inzittendenverzekering en/of Schadeverzekering Inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder en inzittenden kunt u verzekeren met de Ongevallen Inzittendenverzekering en/of Schadeverzekering Inzittenden.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 400,- bij schade aan uw eigen auto. Bij herstel door onze partner geldt er geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u een premiekorting (tot een maximum van 82,5%). Als u een schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De einddatum van de verzekering staat op de polis. Dit is de laatste dag waarop u nog dekking hebt (tot 24.00 uur). Betaalt  u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.