Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

[verschillende varianten per verzekeraar mogelijk]

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, keukengerei, kleding, gordijnen, boeken en dergelijke. Sieraden en (audio-) apparatuur zijn ook verzekerd, maar hiervoor gelden beperkingen.

 

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal het bedrag dat op uw polis staat vermeld. In beginsel vergoeden wij de nieuwwaarde. Bij oudere spullen of bij bepaalde spullen zoals (para)medisch of veterinair instrumentarium vergoeden wij de dagwaarde.

Extra informatie

Bij gebruik van onze inboedelwaardemeter kunt u onderverzekeringsgarantie krijgen, dan staat dat op uw polis vermeld.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf ook een expert inschakelen. Neemt u daarvoor eerst contact met ons op. De kosten van de contra-expert vergoeden wij volledig als deze redelijk zijn.

Sieraden

Sieraden zijn standaard tot € 5.000,- verzekerd voor diefstal. Als de waarde van uw sieraden hoger is kunt u dit meeverzekeren.

 

Extra informatie

Als de waarde van uw sieraden meer bedraagt dan € 12.500,- dan moet u de sieraden opbergen in een goed verankerde en brandwerende kluis.

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is standaard verzekerd tot € 12.000,-. Als de waarde van uw (audio-) apparatuur hoger is kunt u dit meeverzekeren.

Spullen buiten huis

Voor schade aan spullen die bij uw inboedel horen maar niet in uw woning zijn, bieden wij een beperkte dekking. Het gaat hierbij om planten, tuinmeubels en schuttingen.

Zakelijke inventaris

Gehuurde / geleende medische spullen en zakelijke inventaris zijn in huis standaard verzekerd tot € 5.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw spullen zijn buiten niet verzekerd. Dit geldt ook voor sieraden en (audio-)apparatuur. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden. Of neem contact met ons op.

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico per gebeurtenis. In bijzondere gevallen kunnen we hiervan afwijken, dan staat dat op uw polis vermeld.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De einddatum van de verzekering staat op de polis. Dit is de laatste dag waarop u nog dekking hebt (tot 24.00 uur).Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.