Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw woning. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage. Bovendien kent deze verzekering een unieke gratis dekking: Eerste hulp bij cyberincidenten!

Extra informatie

De meest voorkomende schadeoorzaken zijn verzekerd onder de dekking Extra Uitgebreid, deze is aan te vullen met Glasdekking, en dekking voor Mobiele Elektronica. U kunt ook kiezen voor de dekking Allrisk en deze aanvullen met de dekking Buiten de Deur en de dekking Mobiele Elektronica. 

Wat is verzekerd?

Spullen in uw huis, zoals meubels, keukengerei, kleding, gordijnen, boeken en dergelijke. Sieraden en (audio-) apparatuur zijn ook verzekerd, maar hiervoor gelden beperkingen.  Let op: Smartphones, tablets en laptops zijn niet verzekerd. Als u kiest voor de dekking Mobiele elektronica bent u hiervoor met het hele gezin overal in Nederland voor maar liefst € 7.500,- verzekerd.

Verzekerd bedrag

Bij gebruik van onze waardeberekening krijgt u 10 jaar onderverzekeringsgarantie. Zijn je spullen minder dan 1 jaar oud? Dan krijgt u de nieuwwaarde. Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. 

Een overzicht vind u hier.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf ook een expert inschakelen. Neemt u daarvoor eerst contact met ons op. De kosten van de contra-expert vergoeden wij volledig als deze redelijk zijn.

Sieraden

Lijfsieraden zijn standaard tot € 5.000,- verzekerd tegen diefstal. Als de waarde van uw sieraden hoger is kunt u dit meeverzekeren.

Extra informatie

Als de waarde van uw sieraden meer bedraagt dan € 20.000,- dan moet u de sieraden opbergen in een goed verankerde en brandwerende kluis.

(Audio-) apparatuur

Digitale/elektrische apparatuur, bijzondere bezittingen en huurdersbelang zijn standaard verzekerd tot € 15.000,-. Als de waarde hiervan hoger is kunt u dit meeverzekeren.

Keuze: spullen buiten huis

De dekking Allrisk kunt u uitbreiden met de dekking Buiten de deur. Hiermee zijn spullen die u en uw gezin mee naar buiten nemen in Nederland verzekerd. Denk hierbij aan sieraden, horloges, sportattributen, camera’s, muziekinstrumenten en medische hulpmiddelen, zoals rolstoelen en rollators. Het volledige overzicht vindt u in de voorwaarden. 

Extra informatie

Let op: Smartphones, tablets en laptops zijn niet verzekerd. Als u kiest voor de dekking Mobiele elektronica bent u hiervoor met het hele gezin overal ter wereld verzekerd.

Keuze: Dekking Allrisk

Met de dekking  Allrisk kiest u voor extra zekerheid. U bent dan ook verzekerd voor schades die door eigen schuld ontstaan en zogenaamdeval- en stootschades. Van het vallen van een schilderij tot een omgegooide pot verf over het tapijt.

Keuze: Dekking Mobiele Elektronica

Smartphones, tablets, laptops en weareble divices van het gezin verzekerd tot € 7500,-. Ook buitenshuis en op reis in Nederland. Ongelukjes zoals vallen en stoten zijn dan ook gedekt.

Keuze: Dekking Glas

De dekking Glas is aan te bevelen als u als huurder de schade aan ruiten, deuren of glaskoepels zelf moet betalen. Deze extra dekking vergoedt ook de opruimingskosten en kosten voor een tijdelijke ruit. Bij de dekking Allrisk is de glasdekking standaard inbegrepen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan spullen door bijvoorbeeld vallen en stoten is niet gedekt. U kunt hiervoor de Allrisk dekking sluiten. Spullen die u buiten uw woning meeneemt zijn in een aantal gevallen niet verzekerd. Bijvoorbeeld diefstal van een horloge uit een caravan.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten in uw woning is verzekerd als u de Allrisk dekking sluit. Buiten uw woning is deze schade beperkt verzekerd als u de Buiten de Deur dekking sluit.

Overstroming primaire waterkeringen en buitendijks wonen

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald vergoeden wij niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

 

Extra informatie

Woont u in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden. Of neem contact met ons op.

Eigen risico

Eigen risico

Voor stormschade geldt altijd een eigen risico van € 200,- , Voor overige schades geldt € 0,- eigen risico. U kunt zelf kiezen voor een hoger eigen risico:  € 100, € 250, € 500 of € 1000. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. 

Dekking Eerste Hulp Cyberincidenten

Bent u het slachtoffer van cybercriminaliteit of vertrouwt u de situatie niet? Met de nieuwe cyberdekking helpen wij u om uw digitale probleem op te lossen. De dekking is kosteloos bij uw VvAA inboedelverzekering. Wij vergoeden de kosten van eerste hulp en advies  bij cyberincidenten tot een maximum van:  € 5000,- . Schade die u of een derde lijdt door een cyberincident vergoeden wij niet.

Extra informatie

Per cyberincident geldt een eigen risico van € 100,-

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De einddatum van de verzekering staat op de polis. Dit is de laatste dag waarop u nog dekking hebt (tot 24.00 uur). Betaalt  u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.