Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De VvAA inventarisverzekering verzekert de kostbare bezittingen in uw praktijk. Zoals medische apparatuur, de onderzoekstafel of een tandartsstoel.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme. wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

 Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld. Zijn je spullen minder dan 1 jaar oud? Dan krijgt u de nieuwwaarde. Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vindt u op: vvaa.nl/verzekering/inventarisverzekering

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld het inschakelen van een dakdekker, glaszetter of slotenmaker.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering. Het huurdersbelang is verzekerd tot 10% van het totaal verzekerde bedrag.

AED aan de buitenmuur óók verzekerd

Hangt u een AED op aan de buitenkant van uw praktijk, dan is deze ook verzekerd tegen onder meer diefstal en vandalisme.

Keuze: Glasdekking

Het glas in uw praktijk kunt u aanvullend meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Koelschade

We vergoeden geen schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers door een stroomstoring, waardoor de inhoud ontdooit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft standaard geen eigen risico.

Afspraken

In de inventarisverzekering kunt u de meeste zaken zonder maximum bedrag verzekeren. Wel in combinatie met eventuele beveiligingseisen. Bij een hoog verzekerd bedrag kunnen we een taxateur vragen om een risico-inschatting van uw praktijk te maken.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De einddatum van de verzekering staat op de polis. Dit is de laatste dag waarop u nog dekking hebt (tot 24.00 uur). Betaalt  u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.