Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. Een reis mag maximaal 180 aaneengesloten dagen duren.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor onvoorziene gebeurtenissen tijdens de reis. Onze hulpcentrale Artsen Alarm Service (AAS) verzorgt de hulpverlening in het buitenland. AAS regelt zo nodig dat u vanuit het buitenland naar Nederland wordt teruggebracht (medische repatriëring).

Extra informatie

AAS geeft ook advies bij problemen tijdens het verblijf in het buitenland.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Artsen Alarm Service.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via je zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Bagage

U kiest zelf tot welk bedrag u per persoon maximaal verzekerd wilt zijn. De mogelijkheden zijn € 2.000,- per persoon, € 4.000,- per persoon of € 6.000,- per persoon.

Extra informatie

Uw sportuitrusting is standaard meeverzekerd.

Keuze: bijzondere sporten

U bent verzekerd tijdens de beoefening van wintersport en bijzondere sporten. Recreatief duiken, langlaufen, schaatsen en sleeën zijn standaard gedekt zonder dat deze Rubriek is verzekerd.

Keuze: pech op reis

Bij pech met uw auto bent u verzekerd van hulp door de Artsen Alarm Service. We vergoeden vervangend vervoer. Ook vergoeden we kosten van bewaken, slepen, bergen en stallen van uw auto.

Keuze: ongevallen

Als u tijdens de reis door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt, bent u verzekerd en vergoeden wij de schade.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

U bent verzekerd als u uw reis moet annuleren door bijvoorbeeld overlijden van een niet-verzekerde reisgenoot of familielid in de 1ste of 2de graad, een goede vriend(in) of een familielid in de 3de graad die niet is meegereisd.

Extra informatie

U bent ook verzekerd als u uw reis moet annuleren door bijvoorbeeld ernstige ziekte van een familielid in de 1ste of 2de graad of van een niet-verzekerde reisgenoot.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zakenreis

U bent ook verzekerd als u voor uw werk naar een congres of seminar naar het buitenland gaat.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Artsen Alarm Service.

Eigen risico

€ 50,-  per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld schade zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatischa incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De einddatum van de verzekering staat op de polis. Dit is de laatste dag waarop u nog dekking hebt (tot 24.00 uur). Betaalt  u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.