Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als de inzittende ten tijde van het ongeval in de auto was, in of uit de auto stapte, een noodreparatie aan de auto verrichte of daarbij hielp of hulp inriep in de naaste omgeving van de auto.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan bagage of kleding in de auto.

Overlijden

Bij overlijden vergoeden wij schade die nabestaanden daardoor oplopen. Bijvoorbeeld kosten van de begrafenis of een vergoeding voor het inkomen dat de overledene inbracht.

Uitkering bij invaliditeit

Wij vergoeden schade zoals medische kosten en inkomstenverlies door het letsel.

Smartengeld

Verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade aan personen in de bagageruimte. Bij schade die ontstaat door een bestuurder die onder invloed was van alcohol of drugs. Schade aan spullen van het bedrijf of werkgever wordt ook niet vergoed.

Geld, cheques, creditcards

Niet verzekerd.

Schade aan auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan het motorrijtuig zelf is niet verzekerd.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis ontvangt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. U kunt deze verzekering dagelijks opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.