Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze autoverzekering vergoedt schade toegebracht aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Onder de dekking valt ook verlies van of schade aan de eigen auto, door onder andere diefstal, joyriding, inbraak, rellen, brand. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval vallen het wegslepen van je auto en repatriëring onder de WA-dekking. Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de dagwaarde uitgekeerd. Let op: bij diefstal wordt de schade alleen vergoed als de auto goed beveiligd was. De verplichte beveiliging hangt af van de oorspronkelijke catalogusprijs en de leeftijd van de auto.

Reparatie

Ga je naar je SEAT-dealer voor het repareren van je schade, dan wordt er geen eigen risico in rekening gebracht. Ga je naar een andere reparateur, dan geldt een eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd. Schade door vandalisme is ook verzekerd.

Ruitschade

Reparatie door middel van een harsinjectie is gratis. Moet je ruit vervangen worden, dan geldt er via de SEAT-dealer een eigen risico van € 65,-. Laat je een ruit bij een ander schadeherstelbedrijf vervangen dan geldt een eigen risico van € 125,-.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Diefstal uit de auto (inbraak) en joyriding is ook verzekerd. Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van je auto. De verplichte beveiliging hangt af van de oorspronkelijke catalogusprijs en de leeftijd van de auto.

Vandalisme

Schade veroorzaakt door vandalisme is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door opzet, rijden zonder geldig rijbewijs of ontzegging rijbevoegdheid en bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking? Sluit dan een SEAT Autoverzekering Uitgebreid Casco (all risk) af of kies voor een Rechtsbijstandsverzekering motorrijtuigen of een Schadeverzekering inzittenden.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico bij reparatie via de SEAT-dealer, behalve bij ruitvervanging. Laat je de reparatie uitvoeren door een ander schadeherstelbedrijf dan geldt wel een eigen risico. Er geldt een extra eigen risico van € 65,- bij bestuurders onder de 24 jaar.

Extra informatie

In sommige situaties of gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis ontvangt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. U kunt deze verzekering dagelijks opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.