Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt met en aan uw auto. Schade aan uw eigen auto door een botsing of aanrijding is verzekerd. Ook als het uw schuld is (zonder opzet).

Extra informatie

U ontvangt standaard 1 jaar nieuwwaarderegeling en vervangend vervoer bij diefstal en total loss.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval vallen het wegslepen van uw auto en repatriëring onder de WA-dekking. Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de nieuwwaarde in plaats van de dagwaarde uitgekeerd, als de schade binnen 1 jaar ontstaat.

Extra informatie

Let op: bij diefstal wordt de schade alleen vergoed als de auto goed beveiligd was. De verplichte beveiliging hangt af van de oorspronkelijke catalogusprijs en de leeftijd van de auto.

Reparatie

Gaat u naar de Volkswagen groep dealer (Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA of Porsche) of een schadeherstelbedrijf dat een samenwerkingsverband met ons heeft voor het repareren van schade, dan wordt er geen eigen risico in rekening gebracht. Gaat u naar een andere reparateur, dan geldt een eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd. Schade door vandalisme is ook verzekerd.

Ruitschade

Reparatie door middel van een harsinjectie is gratis. Moet uw ruit vervangen worden, dan geldt er een eigen risico van € 65,- als u naar een door ons aangewezen glashersteller gaat. Laat u de ruit bij een ander glashersteller vervangen dan geldt een eigen risico van € 125,-.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Diefstal uit de auto (inbraak) en joyriding is ook verzekerd. Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van uw auto. De verplichte beveiliging hangt af van de oorspronkelijke catalogusprijs en de leeftijd van de auto.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd, zelfs als de schade uw eigen schuld is (zonder opzet).

Unieke Extra Premiebescherming

Bij een eenzijdige casco schade betaalt u alleen méér casco premie en blijft de WA premie gelijk, in plaats van dat beide premies omhoog gaan..

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door opzet, rijden zonder geldig rijbewijs of ontzegging rijbevoegdheid en bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een nog uitgebreidere dekking? Kies dan voor een aanvullende Rechtsbijstandsverzekering motorrijtuigen of een Schadeverzekering inzittenden.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico bij reparatie via de Volkswagen groep dealer (Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA of Porsche) of een schadeherstelbedrijf dat een samenwerkingsverband met ons heeft. Laat u de reparatie uitvoeren door een ander schadeherstelbedrijf dan geldt wel een eigen risico.

Extra informatie

In sommige situaties of gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden. Bij ruitvervanging geldt wel een eigen risico. Bij bestuurders onder de 24 jaar geldt een extra eigen risico van € 65,-.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis ontvangt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. U kunt deze verzekering dagelijks opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.