Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden voor het einde van de verzekering een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan je nabestaanden. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek. Je verzekert het leven van jezelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan keren wij het bedrag uit aan de bank.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijkblijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 200.000. Als je bij afsluiten ouder bent dan 59 jaar, dan is het maximaal verzekerd bedrag € 100.000. Bij een dalend kapitaal betaalt u de laatste vijf jaar van de afgesproken looptijd geen premie.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als er sprake is van fraude en mogelijk ook niet als je informatie over je gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Belangrijk is dat iedere verzekerde zijn of haar eigen gezondheidsverklaring invult.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Je kunt bij deze overlijdensrisicoverzekering geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Waar moet ik op letten?

Het kan zijn dat je nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies aan een adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie vooruit. Als je maandpremie lager uitkomt dan € 25 dan betaal je de premie per kwartaal, halfjaar of jaar vooruit. Wij schrijven deze automatisch rond de eerste van de maand af van je rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen je nabestaanden een bedrag). Of eindigt op de einddatum, dan vindt er geen uitkering plaats..

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering beëindigen door ons een e-mail of aangetekende brief te sturen, waarin je schrijft dat je de verzekering wilt stopzetten. Wij zullen je dan bevestigen per wanneer de verzekering eindigt en er dus geen dekking meer is.