Vangnetverzekering bij Overlijden Wat is wel en niet gedekt door deze overlijdensrisicoverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Daarmee kan het inkomen van uw nabestaanden worden aangevuld. Of hiermee kunnen schulden geheel of gedeeltelijk worden afgelost.

Extra informatie

Veel mensen sluiten samen met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af. Zo kan uw nabestaande de hypotheek of een deel daarvan aflossen als u overlijdt. Daarnaast sluiten veel mensen een overlijdensrisicoverzekering af als zij een lening aangaan. Met de uitkering na overlijden kunnen nabestaanden dan de kredietlast afbetalen.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit bij overlijden.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 200.000. Als u bij afsluiten ouder bent dan 59 jaar, dan is het maximaal verzekerd bedrag €100.000. Bij een dalend kapitaal betaalt u de laatste vijf jaar van de afgesproken looptijd geen premie.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren wij uit?

Wij keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.
icon_arbeidsongeschikt

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt bij deze overlijdensrisicoverzekering geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken).

Extra informatie

Belangrijk is dat iedere verzekerde zijn of haar eigen gezondheidsverklaring invult.
icon_let-op

Let op

Het kan zijn dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies aan een adviseur.
icon_medisch

Gezondheid

Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een vragenlijst in over uw gezondheid. Aan de hand van deze vragenlijst beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten.

Extra informatie

Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts.
icon_looptijd

Looptijd

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen uw nabestaanden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen uw nabestaanden geen bedrag).

Extra informatie

Op uw polis vindt u de ingangs- en einddatum van de verzekering. Voor de ingangsdatum en na de einddatum bent u niet verzekerd.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Als de verzekering niet verpand is, dan kunt u de verzekering wijzigen of stoppen. Als u de verzekering stopt, dan krijgt u geen uitkering.

Extra informatie

U mag het verzekerde bedrag 1 x per 12 maanden verhogen of verlagen met maximaal € 15.000. U moet dan wel een verklaring tekenen dat er niets is veranderd in uw gezondheidssituatie sinds afsluiten van de verzekering.