Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke Aansprakelijkheid verzekert schade aan zaken van een ander en aan personen (letselschade).

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een verkeersongeval niet verder rijden? Dan hebt u recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. Hiervoor neemt u contact op met onze Helpdesk. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Op uw groene kaart staat in welke landen u hulp buiten Nederland krijgt

Diefstal of total loss

U bent verzekerd voor diefstal van uw auto of als deze total loss is door een gebeurtenis die onder de dekking valt. Onder voorwaarden hebt u recht op de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling.

Reparatie

U kunt gebruik maken van de Select Autoschade Service. U laat uw auto dan repareren bij geselecteerde schadeherstelbedrijven, waar u een vervangende auto meekrijgt. Op uw eigen risico krijgt u dan € 150,- korting.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd voor brand-, storm- en natuurschade. Dit is onder andere schade door hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier.

Ruitschade

U bent verzekerd voor schade aan uw autoruiten door breken of barsten.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal van uw auto en diefstal uit de auto (inbraak). Ook joyriding is verzekerd.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Keuze: aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw Volledig Casco-verzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schade inzittenden, Ongevallen inzittenden, Accessoires, Verkeersrechtsbijstand en Pechhulp Nederland.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat ue de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke autoverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

U heeft een eigen risico op uw autoverzekering. Standaard is dit een eigen risico van  150,- per gebeurtenis. U kunt ook een hoger eigen risico kiezen van  300,- of  450,-. In dat geval betaalt u minder premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. .

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.