Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen

Extra informatie

De Woongarant Autoverzekering WA + Beperkt Casco bestaat uit de modules: (1) WA, (2) Ruit, (3) Diefstal en (4) Brand, storm en natuur

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw  auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke Aansprakelijkheid verzekert schade aan zaken van een ander en aan personen (letselschade)

Extra informatie

Voorbeeld: u veroorzaakt schade met uw auto aan andere weggebruikers, zoals auto's, fietsen en personen. Of schade aan vangrails, wegen en huizen.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een een verkeersongeval niet verder rijden? Dan hebt u recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. Hiervoor neemt u contact op met de onze Helpdesk. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Op uw groene kaart staat in welke landen u hulp buiten Nederland krijgt.

Extra informatie

Voorbeelden van hulpverlening na een ongeval: slepen en bergen van uw auto, repatriëring (vervoer naar huis), noodreparaties langs de weg, opsturen van onderdelen en vergoeding van extra verblijfskosten in het buitenland.

Diefstal of total loss

U bent verzekerd voor diefstal van uw auto of als deze total loss is door een gebeurtenis die onder de Beperkt Casco-dekking valt. Onder voorwaarden hebt u recht op de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling..

Reparatie

Gaat u naar een geselcteerd scahdebedrijf bij u in de buurt? Dan hebt u een aantal voordelen. Laat u uw schade herstellen bij een ander bedrijf? Dan kan dit gevolgen voor uw eigen risico hebben.

Extra informatie

De Select Autoschade Service biedt voordelen zoals een vervangende auto tijdens reparatie en wij betalen direct de rekening voor u.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd voor brand-, storm- en natuurschade. Dit is onder andere schade door hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier.

Extra informatie

Bij schadeherstel via onze Select Schade Service krijgt u € 150,- korting op uw eigen risico.

Ruitschade

U bent verzekerd voor schade aan uw autoruiten door breken of barsten.

Extra informatie

Bij schadeherstel via onze Select Ruitschade Service hebt u geen eigen risico. Vervangt u uw ruit via onze Select Ruitschade Service? Dan betaalt u de helft van uw eigen risico.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal van uw auto en diefstal uit de auto (inbraak). Ook joyriding is verzekerd

Extra informatie

Bij schadeherstel via onze Select Schade Service krijgt u € 150,- korting op uw eigen risico.

Keuze: pechhulp

Pech onderweg? Met de module Pechhulp Nederland verzekert u zich van hulp als u niet verder kunt rijden met uw auto..

Extra informatie

Neem bij pech altijd contact op met onze Helpdesk. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar

Keuze: Aanvullende dekkingen

U kunt bij uw Beperkt Casco-verzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schade inzittenden, Ongevallen inzittenden, Verkeersrechtsbijstand en Pechhulp Nederland.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u dat ook de schade aan uw auto wordt vergoed die u zelf veroorzaakt, als de auto wordt aangereden, in het water terechtkomt of wordt beschadigd door vandalisme? Kies dan de Woongarant Autoverzekering Volledig Casco.

Eigen risico

U heeft een eigen risico op uw autoverzekering. Standaard is dit een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. U kunt ook een hoger eigen risico kiezen van € 300,- of € 450,-. In dat geval betaalt u minder premie.

Extra informatie

Bij schadeherstel via onze Select Schade Service krijgt u € 150,- korting op uw eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan.

Extra informatie

Is een land doorgestreept op de groene kaart? Dan bent u niet verzekerd in dat land.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen omde schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.