Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan. Of schade die uw losgekoppelde (sta)caravan veroorzaakt. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe caravan krijgt u de nieuwwaarde als de schade binnen 5 jaar ontstaat. Bij een tweedehands caravan krijgt u de dagwaarde

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. U hebt recht op transport van de (teruggevonden) caravan naar het dichtstbijzijnde reparatiebedrijf. Wij vergoeden ook de noodzakelijke kosten om de caravan te bergen.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand en bliksem is verzekerd

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan kunt u aanvullend verzekeren. Deze rubriek noemen wij Inventaris. Onder inventaris verstaan wij goederen voor huishoudelijk gebruik, zoals uw vaatwerk en beddengoed. Ook beeld- en geluidsapparatuur die in de caravan horen vallen onder inventaris.

Extra informatie

Onder andere kleding, levensmiddelen en sportartikelen verstaan wij niet onder inventaris.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een voortent of aanbouw is aanvullend te verzekeren.

Pechhulp

U hebt recht op hulp als uw caravan uitvalt door een verkeersongeval, diefstal, brand of een andere gebeurtenis die plotseling van buiten de caravan komt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wan­neer ke­ren wij niet uit? We vergoeden geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. Ook vergoeden wij geen schade wanneer u de caravan permanent bewoont.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (disselslot of wielklem).

Eigen risico

Het eigen risico is € 90,- per gebeurtenis.

Stallen

De caravan is verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling.

Waar ben ik gedekt?

Uw toercaravan is verzekerd in landen die op de groene kaart staan. uw stacaravan is verzekerd op een vaste standplaats in nederalnd. Staat uw stacaravan in het buitenland? dan bent u verzekerd binnen 100 kilometer van de grens met Nederland.

Extra informatie

is een land doorgestreept op de groene kaart? Dan bent u niet verzekerd in dat land.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen omde schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen