Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Ukiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke aansprakelijkheid verzekert schade aan zaken van een ander en aan personen (letselschade).

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een verkeersongeval niet verder rijden? Dan hebt u recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. Hiervoor neemt u contact op met onze Helpdesk. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Op uw groene kaart staat in welke landen u hulp buiten Nederland krijgt

Extra informatie

Voorbeelden van hulpverlening na een ongeval: slepen en bergen van uw motor, repatriëring (vervoer naar huis), noodreparaties langs de weg, opsturen van onderdelen en vergoeding van extra verblijfskosten in het buitenland.

Diefstal of total loss

Bij diefstal (verzekerd vanaf de WA + Mini-Cascodekking) en total loss van de motor hebt u recht op de nieuwwaarde totdat de motor 3 jaar oud is. Bij een tweedehands motor krijgt u de dagwaarde

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd onder de Beperkt Casco verzekering. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor. En hoe goed deze beveiligd is.

Keuze: schade aan eigen motor

Wilt u dat ook de schade aan uw motor wordt vergoed die u zelf veroorzaakt, als de motor wordt aangereden, in het water terechtkomt of wordt beschadigd door vandalisme? Kies dan voor de Cascoverzekering.

Extra modules

U kunt bij de Woongarant Motorverzekering aanvullende modules verzekeren. Dit zijn Rechtsbijstand Motorrijtuig, Ongevallen Opzittenden en Accessoires.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

De Woongarant Motorverzekering kent geen module pechhulp

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal (verzekerd vanaf de WA + Mini-Cascodekking) wordt alleen vergoed als uw motor voldoet aan de beveiligingseisen.

Eigen risico

Voor schade onder de module Wettelijke Aansprakelijkheid hebt u geen eigen risico. Uw eigen risico voor de modules Diefstal, Aanrijding, Brand, Storm en Natuur is € 135,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan

Extra informatie

Is een land doorgestreept op de groene kaart? Dan bent u niet verzekerd in dat land.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.