Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin.

Extra informatie

De modules basispakket, ongevallen en medische kosten zijn standaard meeverzekerd. U kunt uw verzekering uitbreiden met aanvullende modules: geld & cheques, annulering, hulpverlening motorrijtuig en zakenreis.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent (de zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Bagage

Wij vergoeden schade aan, verlies en diefstal van reisbagage en reisdocumenten per reis tot maximaal € 3.750,- per verzekerde.

Zijn uw spullen bij schade nog meer dan 40% waard van de nieuwwaarde, dan vergoeden wij de nieuwwaarde van de spullen. Voor uw spullen welke minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde, ontvangt u dagwaarde.

 

Een overzicht vind je hier.

Bijzondere sporten

Gaat u op wintersport of duiken? Ook dan bent u verzekerd bij schade.

Keuze: pech op reis

Indien u de module Hulpverlening Motorrijtuigen afsluit bent u verzekerd van hulp door de alarmcentrale bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan. Hier valt onder andere onder: vervangend vervoer en vervoer van uw eigen auto of camper naar huis.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan door bijvoorbeeld ziekte een ongeval of overlijden? Dan bent u verzekerd voor de kosten. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

De maximale vergoeding is € 1.500,- per persoon per reis, onafhankelijk van het aantal personen. u hebt geen eigen risico.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is de reis niet verzekerd.

Keuze: Geld & cheques

Indien u de module geld & cheques meeverzekerd bent u verzekerd voor diefstal of verlies van geld of cheques. Wij vergoeden de schade per reis tot maximaal € 750,- voor alle verzekerden samen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Ook als schade ontstaat tijdens vrijwilligerswerk bent u niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Alleen bij schade aan of verlies van bagage is er een eigen risico. Het eigen risico bedraagt € 70,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd

Extra informatie

In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal 1 betaalde overnachting

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.