Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent tot een bedrag van € 5.000.000 verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Keuze: schade aan eigen boot

Schade door een aanvaring is verzekerd (Volledig Casco-dekking). Ook accessoires, zoals navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Gevolgschade door een eigen gebrek van de boot is verzekerd, het gebrek zelf ook.

Extra informatie

Gevolgschade: bijvoorbeeld de motor lekt olie. Hierdoor beschadigt het ruim van de boot. Het opnieuw schilderen van het ruim is verzekerd, reparatie aan de motor ook.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak is verzekerd. Bij diefstal is de dagwaarde van de boot, motor, verzekerd. Voor een meeverzekerde volgboot of trailer geldt hetzelfde. Deze module hoort bij de Beperkt Casco en Volledig Cascoverzekering

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, boot. De dagwaarde is de waarde van de boot op het moment dat de schade ontstond. Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze beveiligd was met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).

Keuze: inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Extra informatie

Bij de Volledig Casco verzekering is de inboedel volledig meeverzekerd (geen beperkingen). Bij de Beperkt Cascoverzekering is 20 procent van het verzekerd bedrag als inboedelwaarde verzekerd.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd bij zowel de Beperkt Casco-dekking als de Volledig Casco-dekking.

Keuze: schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd bij zowel de Beperkt Casco-dekking als de Volledig Casco-dekking.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot is standaard verzekerd. Een boottrailer is optioneel te verzekeren.

Extra informatie

Een volgboot is verzekerd als de boot een snelheid van maximaal 20 kilometer per uur heeft en als de lengte niet meer is dan de maximale breedte van uw vaartuig.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.

Keuze: rechtsbijstand

Je krijgt juridische hulp van DAS na een ongeluk. En bij conflicten over de aankoop en reparatie van je boot. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Pechhulp

Bij problemen op het water zijn sleep -en bergingskosten meeverzekerd.

Speciaal kenmerk

Tekst over speciaal kenmerk, bijvoorbeeld wedstrijdvaren.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Schade tijdens vervoer tegen betaling is optioneel wel te verzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld waardevolle spullen uit het zicht opbergen.

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico. U kunt standaard kiezen voor € 0,- € 250,- of € 500,- eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heeft u een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen schriftelijk of per e-mail met een opzegtermijn van een maand.