Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

Als u door een ongeval blijvend invalide wordt, dan heeft u met de ongevallenverzekering recht op een vergoeding. De uitkering is afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan in de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies

Extra informatie

Als u door een ongeluk een bepaald lichaamsdeel helemaal niet meer kunt gebruiken, dan krijgt u een percentage van uw verzekerd bedrag uitgekeerd. Zo ontvangt u bij het volledig verlies van een duim 25 % van het verzekerd bedrag, bij volledig verlies van het gehoor aan beide oren 60 % van het verzekerd bedrag.

Keuze: overlijden

Als u overlijdt dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag dat geldt bij overlijden aan uw erfgenamen.

Extra informatie

Als beide ouders door hetzelfde ongeval overlijden krijgen de kinderen 2x het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Keuze: uitgebreide dekking

Deze gezinsongevallenverzekering biedt standaard een aantal aanvullende dekkingen: vergoeding tandheelkundige kosten en daggeldvergoeding bij ziekenhuisopname; Voor meeverzekerde kinderen is er daarnaast een dekking: vergoeding bijles; doublurevergoeding en vergoeding voor vervoer van en naar school.

Keuze: reikwijdte dekking

U bent wereldwijd verzekerd. Ook bent u verzekerd bij een ongeval op uw werk.

Extra informatie

Sommige beroepen kennen (te) veel risico’s. Daarom zijn ongevallen op het werk bij sommige beroepen niet verzekerd. Zoals het beroep van brandweerman en piloot.

Wat is niet verzekerd?

  • Is er geen sprake van blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering. U bent niet verzekerd als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor verzekerden in de leeftijdscategorie 0‐ 13 jaar en vanaf 70 jaar is het maximale verzekerde bedrag € 75.000,‐.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen . Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Extra informatie

De dekking van deze verzekering eindigt ook voor een verzekerde als deze 75 jaar wordt. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.