Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer.  Met WA/Casco zijn ook schades aan de oldtimer zelf verzekerd.

 

Extra informatie

uw oldtimer moet minimaal 26 jaar oud zijn, weegt niet zwaarer dan 3.500 kg. U  rijdt minder dan 7.500 km per jaar en gebruikt deze niet voor woon-werkverkeer. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

het vervoer van u en uw oldtimer na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het bergen van jouw Oldtimer of repatriering. 

Extra informatie

Repatriering betekent dat wij u en eventuele andere inzittenden naar huis brengen na een ongeval 

Keuze: reparatie

Als u gekozen hebt voor WA/ Casco is reparatie is schade aan uw oldtimer verzekerd. u  krijgt de reparatiekosten van de gedekte schade vergoed. 

Extra informatie

Laat u u uw schade aan de oldtimer repareren vai een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk, dan ontvangt u € 150,- korting op uw eigen risico. 

Keuze: diefstal of total loss

Als u gekozen hebt voor WA/Casco is diefstal van uw oldtimer verzekerd. Er is sprake van totaal verlies als de oldtimer total loss of geheel verdwenen is. Als dit verlies veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis onder WA/Casco is dat verzekerd.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade aan jouw oldtimer door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd als je gekozen hebt voor WA/Casco.

Keuze: inbraak

U bent verzekerd voor schade of verlies van jouw oldtimer door (poging tot) braak als U gekozen hebt voor WA/Casco

Extra informatie

Onder braak verstaan we een zichtbare verbreking van een afsluiting (zoals een slot) van jouw oldtimer of het gebouw waarin deze staat.

Keuze: ruitschade

U bent verzekerd voor ruitschade als je gekozen hebt voor WA/Casco.

 

Extra informatie

Laat u uw ruitschade aan de oldtimer repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk ontvang je € 150,- korting op uw eigen risico.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Met WA/Casco ben U ook verzekerd voor schade aan uw oldtimer door aanrijding of vandalisme. Ook als de aanrijding uw schuld is.

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

Als U kiest voor de aanvullende SchadeVerzekering Inzittenden bent u verzekerd voor schade die de bestuurder en passagiers van uw oldtimer oplopen bij een ongeval. Het maakt daarbij niet uit wie er schuldig was aan het ongeluk

Keuze: Ongevallenverzekering inzittenden

U en uw passagiers zijn verzekerd als jullie blijvend invalide raken of overlijden door een (verkeers)ongeval met uw oldtimer als u kiest voor de aanvullende Ongevallenverzekering inzittenden. De dekking geldt bij het rijden, in- en uitstappen, tanken, pech en als u een medeweggebruiker helpt. Het maakt daarbij niet uit wie er schuldig was aan het ongeluk.

Verzekerde bedragen

Met WA bent u verzekerd voor schade aan goederen tot € 2.500.000,- per gebeurtenis en personenschade tot € 7.500.000,- per gebeurtenis. Als u de SchadeVerzekering Inzittenden kiest bent u  verzekerd tot € 1.000.000,-. En als u de Ongevallenverzekering Inzittenden kiest bent u verzekerd tot € 25.000,- per zitplaats bij Blijvende invaliditeit en tot € 5.000,- bij Overlijden

Extra informatie

Bij de Oldtimerverzekering kun je ook nog aanvullend de Rechtsbijstandverzekering of de Verhaalservice Autoschade afsluiten

Wat is niet verzekerd?

Wedstrijden

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door deelname met uw oldtimer aan wedstrijden

Pechhulp

U kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met de oldtimer.

Opzet

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzettelijk handelen of nalaten

Extra informatie

Er is sprake van opzet als je iets doet of niet doet waarbij je de bedoeling hebt schade te veroorzaken, je zeker weet dat er schade ontstaat, of de kans dat er schade ontstaat voor lief neemt.

Wat is nog meer niet verzekerd

U bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van uw oldtimer, of wanneer je uw oldtimer gebruikt voor vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan je oldtimer is het eigen risico € 200 per claim. Je kunt het eigen risico ook afkopen.

Apparatuur

Als u gekozen hebt voor WA/Casco is beeld-/geluids-/communicatie-/computerapparatuur die bij uw oldtimer hoort verzekerd tot € 500 per gebeurtenis.

Accessoires

Als U gekozen hebt voor WA/Casco zijn accessoires die bij uw oldtimer horen verzekerd tot € 500 per gebeurtenis.

Onderdelen die niet meer verkrijgbaar zijn

Zijn voor het herstel onderdelen nodig die niet meer te krijgen zijn? Dan bepalen wij de hoogte van de schade op basis van de laatst bekende gangbare prijs van die onderdelen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. We vergoeden de schade als u minder dan {3} maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.