Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Ongevallenverzekering bent u verzekerd als u  letsel oploopt door een ongeval. U krijgt dan een eenmalige uitkering als u  hierdoor overlijdt, blijvend invalide wordt of tandheelkundige kosten maakt voor uw kinderen tot en met 18 jaar oud

Extra informatie

Je gezin kan worden meeverzekerd. 

Wat is verzekerd?

De Ongevallverzekering keert eenmalig een bedrag uit als je letsel oploopt tijdens een ongeval, en daarbij blijvende invaliditeit oploopt of komt te overlijden. Ook worden tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval bij meeverzekerde kinderen tot en met 18 jaar oud vergoed.

Extra informatie

U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen per verzekerde per gebeurtenis:

Blijvende Invaliditeit: € 25.000,-, € 50.000,- , € 75.000,-, € 100.000,-, € 150.000,-, € 200.000,- of € 250.000,-.

Overlijden: niet verzekeren, € 5.000,-, € 10.000,- , € 15.000,- of € 20.000,-.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen één keer een bedrag van € 100.000.

Invaliditeit

De uitkering bij blijvende invaliditeit wordt bepaald door de mate waarin je blijvend invalide bent geworden door het ongeval. Als u bijvoorbeeld voor 50% blijvend invalide bent geworden, ontvangt u 50% van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit. Het verzekerde bedrag is afhankelijk van het door jou gekozen bedrag en vind u terug op uw
polisblad

Extra informatie

Wij bepalen het uitkeringspercentage aan de hand van het (functie)verlies dat de arts heeft vastgesteld. Dat doen wij op basis van de tabel 'uitkeringspercentage' die in onze voorwaarden staat. Staat jouw letsel niet in de tabel? Dan stelt de arts het percentage (functie)verlies vast dat het letsel voor het hele lichaam oplevert. De uitkering is het percentage van het bedrag dat u hebt verzekerd.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Keuze: Overlijden

Als u overlijdt door een ongeval keren wij het verzekerde bedrag uit aan de begunstigde, of aan zijn of haar erfgenamen. Het verzekerde bedrag is afhankelijk van het door u gekozen bedrag en vindt u terug op uw polisblad.

Uitgebreide dekking

U bent verzekerd als je blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval. Er is ook dekking als het ongeval het gevolg is van een lichamelijke of geestelijke ziekte. En onder een ongeval verstaat NN bijvoorbeeld ook een vergiftiging, verdrinking, verstikking, bevriezing, zonnesteek, uitputting of verhongering

Keuze: Tandheelkundige kosten

Je kan tandartskosten als gevolg van een ongeval bij een kind tot en met 18 jaar meeverzekeren.

 

Extra informatie

De tandheelkundige behandeling vergoeden we tot maximaal € 500,- per ongeval per verzekerde.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor ongevallen die met opzet of door roekeloos gedrag van jezelf zijn ontstaan.

Gevaarlijke sporten

Je bent niet verzekerd als het ongeval ontstaat tijdens het beoefenen van risicovolle sporten.

Extra informatie

Je bent niet verzekerd voor ongevallen die gebeuren tijdens:

* bergtochten over gletsjers zonder begeleiding van een erkende gids;

* sportklimmen;

* deelname aan of training voor snelheidswedstrijden met motorrijtuigen, motorboten of fietsen;

* hanggliden.

Gevaarlijke beroepen

Je bent niet verzekerd als het ongeval plaatsvindt terwijl je een gevaarlijk beroep uitoefent.

Extra informatie

Je bent niet verzekerd voor ongevallen die gebeuren tijdens:
* Werkzaamheden op een booreiland;
* Het uitoefenen van een van de volgende beroepen: circusmedewerker, classificeerder, dak-, riet- of leidekker, duiker, gevelreiniger, sloper, uitbener, slachter of zeevarende;
* Het beoefenen van sport als (neven)beroep.

Tijdelijke invaliditeit

Je bent niet verzekerd als je tijdelijk invalide bent door een ongeval.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Waar ben ik gedekt?

 Bij je polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als U de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw  situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.