Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kun je kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Je bent tot een bedrag van € 5.000.000,- verzekerd voor schade die je met je boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Keuze: schade aan eigen boot

Schade door een aanvaring is verzekerd (Casco-dekking). Ook accessoires, zoals navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Gevolgschade door een eigen gebrek van de boot is verzekerd, het repareren of vervangen van een eigen gebrek zelf ook (Casco Plus-dekking).

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak is verzekerd. Bij diefstal is de dagwaarde van de boot, motor, verzekerd. Voor een meeverzekerde volgboot of trailer geldt hetzelfde. Je kunt ook een hogere waarde verzekeren. Daarbij gelden voorwaarden, zoals de waarde van de boot. Deze module hoort bij de Casco-dekking.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, boot. De dagwaarde is de waarde van de boot op het moment dat de schade ontstond. Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze beveiligd was met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).

Keuze: inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of je een Casco- of Casco Plus-dekking hebt.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd. Deze module hoort bij de Casco-dekking.

Keuze: schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd. Deze module hoort bij de Casco-dekking.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer is verzekerd.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij overlijden door een ongeval van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit. Bij invaliditeit keren wij een percentage van het verzekerde bedrag uit, al naar gelang de mate van invaliditeit.

Keuze: rechtsbijstand

Je krijgt juridische hulp van DAS na een ongeluk. En bij conflicten over de aankoop en reparatie van je boot. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Pechhulp kan helaas niet worden meeverzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld de sleutel van de hoofdschakelaar eruit halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen.

Eigen risico

€ 125 per gebeurtenis bij schade aan je boot. € 50 bij schade aan je boottrailer. Daarnaast kun je bij de boot voor een vrijwillig eigen risico kiezen.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Ga je naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heb je een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via verzekeringen@kralwesten.nl.