Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door van buiten komende onheilen.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, maar ook sieraden tot € 2.500,- en (audio-)apparatuur tot € 12.000,- zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt bepaald op basis van het Infofoliorapport, welke opgesteld is op basis van gemeentelijke gegevens.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

Tot € 2.500,- aan lijfsieraden is standaard meeverzekerd. Sieraden met een totale waarde die hoger is dan € 2.500,- kunnen apart meeverzekerd worden, tot een maximum van € 20.000,-.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Tot € 12.000,- aan (audio-) apparatuur is standaard meeverzekerd. (Audio-) apparatuur met een totale waarde die hoger is dan € 12.000,- kan apart meeverzekerd worden, tot een maximum van € 40.000,-.

Keuze: spullen buiten huis

Het is mogelijk om bepaalde zaken buitenshuis te verzekeren. Hierbij kan gedacht worden aan laptops en mobiele telefoons.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd, maar hierop geldt een eigen risico van € 100,-.

Bijzondere bezittingen

Bijzondere bezittingen zijn standaard meeverzekerd tot een bedrag van € 15.000,-. Bijzondere bezittingen met een hogere totale waarde kunnen apart meeverzekerd worden tot een bedrag van € 20.000,- per onderdeel.

Extra informatie

De onderdelen die apart meeverzekerd kunnen worden zijn: - Schilderij/kunst/antiek - Muziekinstrumenten - Verzamelingen

Wat is niet verzekerd?

  • Je spullen zijn buiten niet verzekerd. Dit kun je apart bijverzekeren. Dit geldt ook voor sieraden met een totale waarde van meer dan € 2.500,- en (audio-)apparatuur met een totale waarde van meer dan € 12.000,-. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij schade ontstaan door o.a. brand, ontploffing, blikseminslag, water, inbraak en diefstal geldt geen eigen risico.

Eigen risico

€ 100 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via verzekeringen@kralwesten.nl.